• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zjawiska...

Nawigacja

Zjawiska patologii społecznej występujące wśrd młodzieżyZjawiska patologii społecznej występujące wśrd młodzieży
Od wielu lat obserwuje się nasilenie zjawisk związanych z patologiami społecznymi. Przyczyn upatrywać należy, między innymi w gwałtownych przemianach, jakie zaszły w ostatnich latach. Wzrost bezrobocia spowodował pogorszenie się sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Zmiany kulturowe występujące niemal na całym świecie doprowadziły do erozji systemu wartości etycznych i norm moralnych. Nastąpiło rozluźnienie więzi grupowych, zwłaszcza w odniesieniu do rodziny. Nasiliły się zjawiska kryminogenne, takie jak alkoholizm czy narkomania.

Patologia społeczna to zjawisko społeczne, związane z zachowaniem się jednostek lub grup społecznych niezgodne z obowiązującymi wartościami danej kultury. Terminu patologia społeczna używa się rwnież dla określenia ,,nauki zajmującej się socjologicznym badaniem przyczyn i zwalczaniu patologicznych zjawisk społecznych takich jak: przestępczość, prostytucja, alkoholizm, itp.. O zachowaniu patologicznym mwimy wtedy, gdy jest ono sprzeczne z normami i wartościami powszechnie obowiązującymi. Zachowania patologiczne dzieci i młodzieży to ucieczki z domu, wagary, picie alkoholu, zażywanie narkotykw i rżnego rodzaju zachowania przestępcze. Niestety, zjawiska te wśrd dzieci i młodzieży stale się nasilają. ,,W stosunku do coraz większej grupy nieletnich orzeka się środki wychowawcze w związku z demoralizacją, w tym popełniania czynu zabronionego, używaniem alkoholu, środkw odurzających, uprawianiem nierządu, włczęgostwem i udziałem w grupach przestępczych.. Niepokojącym jest fakt, że wzrost dotyczy rwnież brutalnych przestępstw. Stosowanie zaostrzonego wymiaru kar to działanie przynoszące jedynie krtkotrwałe efekty. Wymagana jest aktywna postawa społeczeństwa, polegająca na zrozumieniu zjawiska patologii i uznaniu tego zjawiska społecznego za własny. Obowiązujące w Polsce przepisy, miedzy innymi ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, ograniczają możliwość reklamowania alkoholu i wyrobw tytoniowych. Normy prawne zakazujące emisji filmw i programw zawierających sceny brutalne lub demoralizujące w czasie dostępnym dla dzieci mają nie dopuścić do przyswajania przez nie zachowań agresywnych i niepożądanych postaw.

Uzależnienia są zjawiskiem, ktre często występuje we wszystkich środowiskach. Nie jest rwnież wolna od nich młodzież ucząca się w Zespole szkł Rolniczych w Kamieniu Małym. Zdecydowana większość respondentw przyznaje się, że spotkała się z tym problemem osobiście lub w najbliższym otoczeniu.Uzależnienia, z ktrymi spotkała się młodzież

Najczęściej występującymi uzależnieniami wśrd uczniw są nikotynizm (67,1%), narkomania (27,0%) i alkoholizm (23,0%). Spowodowane to jest m. in. łatwym dostępem do tych substancji, lokalnymi zwyczajami sprzyjającymi braniu, obecności w najbliższym otoczeniu osb używających substancji uzależniających, konfliktami w rodzinie, dodatnim wartościowaniem używanych substancji, a także pozytywnym oczekiwaniom dzieci i młodzieży, co do efektw brania. Na większość z tych czynnikw szkoła nie ma wpływu, co nie znaczy, że powinna całkowicie deprecjonować swj wpływ. Warto podjąć wspłpracę ze środowiskiem lokalnym, organizować spotkania z działaczami organizacji społecznych, zajmujących się zapobieganiem przejawom patologii, a szczeglnie uzależnieniom. Warto rwnież spotkać się z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, aby młodzież zobaczyła jak wiele nieszczęść może wyniknąć z czynw przestępczych popełnionych pod wpływem substancji uzależniających.Pierwszy kontakt z uzależnieniami

Bardzo często pierwszy kontakt z uzależnieniami dzieci mają już w domu rodzinnym. Uzależnienia te nie dotyczą ich jednak bezpośrednio, lecz przede wszystkim ich najbliższych: rodzicw, starszego rodzeństwa, krewnych, sąsiadw. Młodzież natomiast najczęściej z problemem tym spotyka się na rżnego rodzaju imprezach, prywatkach, dyskotekach. Nie wyobrażają sobie jakiegokolwiek spotkanie towarzyskiego bez alkoholu, papierosw czy narkotykw. Osoby uzależnione od alkoholu czy narkotykw często znęcają się nad rodziną i osobami od nich zależnymi, popełniają przestępstwa wymierzone przeciwko porządkowi publicznemu (chuligaństwo, czynne napaści), na tle seksualnym (gwałty, czyny nierządne z osobą nieletnią czy upośledzoną). W ostatnich latach wzrasta także liczba sprawcw przestępstw drogowych pod wpływem alkoholu. Osoby uzależnione od narkotykw ograniczają swoje zainteresowania jedynie do zdobycia narkotyku. Cały ich dotychczasowy świat wartości zostaje obalony. Rezygnują z pracy i nauki. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych powodują szybkie wyniszczenie organizmu i nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym. W ostatnich latach coraz częściej spotyka się uzależnienia od telewizora czy komputera. Wielogodzinne czaty powodują, że młodzi ludzie odrywają się od świata zewnętrznego. Nie mają czasu na zadbanie o własne zdrowie czy kondycję fizyczną. Zapominają o przyjaciołach i znajomych. Internet staje się całym ich światem.Korzystanie ze środkw psychoaktywnych

Spożywanie alkoholu, narkotykw czy palenie papierosw są zjawiskami tak powszechnymi, że większość respondentw nie widzi nic złego w tym, ze rwnież to robią. Jest to konsekwencją między innymi wychowania rodzinnego. Czasami zdarza się, że środki uzależniające są elementem, dzięki ktremu młodzi ludzie chcą zwrcić na siebie uwagę rodziny. Wiecznie zapracowani rodzice w pogoni za pieniędzmi, za mało czasu poświęcają swym dzieciom. Te szukają elementw zastępczych; miłość rodzicielską zastępują alkoholem czy narkotykami.Uzależnienia młodzieży

Zdecydowana większość młodzieży uważa siebie za osoby wolne od uzależnień. Wynika to prawdopodobnie z tego, że nie znają oni mechanizmw uzależnień. Nie do końca zdają sobie sprawę, że są już nałogowymi palaczami czy alkoholikami. Nie widzą nic złego w tym, że palą papierosy, piją alkohol czy zażywają narkotyki. Większość ich rwieśnikw robi to samo. W domu nie było imprezy bez alkoholu. Oni sami rwnież na dyskotekach, prywatkach, koncertach i innych masowych imprezach mają kontakt z substancjami uzależniającymi. Trudno odmwić, gdy koledzy namawiają i zachęcają.Środki i substancje powodujące najczęstsze uzależnienia młodzieży

Papierosy od lat stanowią największe zagrożenie, jeśli chodzi o uzależnienia. Sprzyja temu stosunkowo niska ich cena, grupa rwieśnicza, ktra robi to samo, konsekwencje, ktre widoczne są dopiero po pewnym czasie, a także przykład dorosłych. Nadużywanie alkoholu we wspłczesnej Polsce jest obyczajem powszechnym i tolerowanym przez społeczeństwo. Pijaństwo i alkoholizm nie mają związku ani z sytuacją ekonomiczną ani z wykształceniem czy miejscem zamieszkania. Poza niewątpliwie szkodliwym wpływem alkoholu na zdrowie człowieka jest on jednym z najpoważniejszych czynnikw kryminogennych. Znaczną część przestępstw popełnia się pod jego wpływem. Sam alkohol rwnież może być przedmiotem działalności przestępczej. Setki osb zaangażowanych jest w jego przemyt, nielegalną dystrybucję oraz produkcję. Innym czynnikiem uzależniającym jest komputer i telewizja. Młodzież spędza znaczną część wolnego czasu, a także czasu przeznaczonego na sen i odpoczynek przed komputerem. Nocne czaty są zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym. Młodzi ludzie nie potrafią sami sobie zorganizować wolnego czasu. Znajomości zawierają rwnież przez internet. Urywają się kontakty międzyludzkie. Młodzież zamiast wsplnie bawić się na świeżym powietrzu – siedzi przed monitorem czy ekranem telewizyjnym.

Narkomania Narkomania jako nałg prowadzi do całkowitego uzależnienia od narkotykw pochodzenia roślinnego lub chemicznego, co prowadzi do zaburzeń osobowości i zaniku wyższych uczuć oraz zmian w układzie nerwowym. Narkomania w naszym kraju systematycznie wzrasta. W tej chwili jest około 250 tysięcy uzależnionych. Najmłodsi narkomani, to dzieci w wieku lat 12. Problem narkomanii istnieje już w szkołach podstawowych. Odpowiedź na pytanie o przyczyny narkomanii jest bardzo trudna do ustalenia, w każdym razie przyczyn jest wiele. Wydaje się, że głwne źrdło tkwi we wadliwym wychowaniu już w rodzinie.Możliwość zdobycia narkotykw na terenie szkoły

Spora grupa zainteresowanej kupnem narkotykw młodzieży wie, że na terenie szkoły można kupić rżnego rodzaju środki odurzające. Największą przeszkodą w ich nabywaniu stanowi wysoka cena. Jednak i z tym problemem młodzież sobie radzi. Zainteresowani młodzi ludzie otrzymują pierwszą, darmową porcję narkotyku. Za następne muszą już płacić. Kiedy kieszonkowe przestaje wystarczać, pojawia się konieczność zarobienia pieniędzy na kolejną działkę. Najprostszym sposobem jest sprzedawanie narkotykw. W ten sposb ofiara narkotykowego biznesu staje się przestępcą. Inni chcąc zarobić trudnią się przemytem, produkcją czy handlem środkami psychoaktywnymi. Jeśli chce się pozostać człowiekiem wolnym od uzależnień, trzeba powiedzieć stanowcze nie, nawet, gdy najbardziej zaufany przyjaciel zaproponuje niewinnego skręta czy działkę.Przyczyny sięgania po używki

Rżnorakie są przyczyny zażywania narkotykw przez uczniw. Oprcz wyżej wymienionych mwi się o braku bliskich więzi z członkami rodziny oraz nudne i mało radosne życie. Prbują w ten sposb zwrcić na siebie uwagę, na swoje kłopoty i problemy. Czasami jest to zwykła bezmyślność czy chęć dorwnania kolegom. Zażywanie narkotykw powoduje szybkie uzależnienia, co w konsekwencji prowadzi do wyniszczenia organizmu. Potrzebna jest wwczas pomoc specjalistw, aby uwolnić się od niego. Służą temu między innymi programy z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczone zarwno dla osb uzależnionych jak też ich rodzin. Szczeglnie wartościowe są spotkania z osobami, ktre zmagały bądź nadal walczą z problemem uzależnień. Ich doświadczenia pozwalają zrozumieć, że narkotyki czy alkohol to przede wszystkim dramat osobisty, rodzinny, a nie tylko wątpliwa przyjemność.Kryzys rodziny Naturalnym środowiskiem, w ktrym młody człowiek kształtuje swoją osobowość, jest rodzina. Postępujący kryzys rodziny, z jakim spotykamy się w Polsce wspłczesnej, stanowi zagrożenie moralne dla młodzieży. Coraz więcej młodzieży żyje w rodzinach rozbitych, dotkniętych patologią moralną, z ktrych najczęstszą jest alkoholizm przynajmniej jednego z rodzicw. Rozwd rodzicw powoduje całkowite rozbicie rodziny. Po rozwodzie rodzicw, dziecko nabiera przekonania o całkowitym jego odrzuceniu. Ma poczucie doznanej krzywdy i uważa, ze jest traktowane niesprawiedliwie.

Nie zawsze rozbicie rodziny jest spowodowane rozwodem rodzicw. Może być rodzina zdezorganizowana z innych powodw. Na przykład rodzice poświęcają się całkowicie: sztuce, polityce, nauce, zarabianiu pieniędzy, czy innym wartościom. Jeżeli te cele dominują ze szkodą dla rodziny, stają się przyczyną rozkładu życia rodzinnego.

Kryzys rodziny jest spowodowany nie tylko warunkami materialnymi. Owszem, ciągłe wzrastające ubstwo rodzin w Polsce ułatwia powstawanie kryzysu. Jednak pełnego źrdła należy szukać poza rodziną. Ustawiczna presja środkw masowego przekazu w kierunku liberalizacji życia rodzinnego, polityka sprzyjająca rozwodom i systematyczne rozluźnianie więzi rodzinnych oraz propagowanie wychowania partnerskiego w sposb zasadniczy przyczyniają się do pogłębiającego się ustawicznie kryzysu rodziny. Zdaniem niektrych psychologw tylko 10% rodzin polskich funkcjonuje prawidłowo. Kryzys rodziny wynika także ostatnio z rosnącej biedy i bezrobocia. Jego skutki ponoszą, niestety, w stopniu największym, dzieci.

Brak uznania dla autorytetw Prawidłowy rozwj człowieka, jaki dokonuje się poprzez proces wychowawczy, domaga się rwnież wzorw, autorytetw. Dla młodego człowieka nawet sam wygląd twarzy osoby z autorytetem odgrywa bardzo pozytywną rolę. Autorytety możemy podzielić na dwie grupy: do pierwszej należą ludzie, ktrych autorytet pochodzi z nadania, zadekretowania, nakazania. Taki autorytet posiadają panujący i ci wszyscy, ktrzy sprawują publiczne urzędy. Druga grupa autorytetw pochodzi z natury, wypracowania, zdobycia, uznania. Takim autorytetem cieszą się rodzice, krewni, ludzie sztuki, nauki, wychowawcy, działacze społeczni, zwłaszcza w dziedzinie pomocy charytatywnej, ludzie budzący szacunek i zaufanie.

Dziecko musi być od samego urodzenia uczone szacunku do rodzicw przez samych rodzicw. Zaniedbanie pod tym względem powoduje utratę autorytetu rodzicw u dzieci w chwili, gdy dziecku dorastającemu rodzice już nie są potrzebni. Nawet zaczynają przeszkadzać, wtedy powstaje konflikt między dziećmi a ich rodzicami. Mimo naturalnego pochodzenia, autorytet rodzicw powinien być rwnież budowany. Najlepiej jest wtedy, gdy autorytet rodzicw jest rwnież budowany przez nich samych. Powinien dla dzieci stanowić wzr.

Dla przykładu: autorytet w przekazywaniu wiedzy o życiu seksualnym młodzież czerpie w 61 % od kolegw, a tylko w 28 % od rodzicw. Jednak w trudnych sytuacjach życiowych autorytet matki jest na pierwszym miejscu i wynosi 65 %, ksiądz 4% a wychowawca klasy 1%.

Samotność i zagubienie Często młody człowiek dochodzi do przekonania, że nie jest potrzebny w zasadzie nikomu. W tej sytuacji Kościł poszukuje w dalszym ciągu własnego miejsca w zmieniających się warunkach społecznych. Dla niego młodzież rwnież stanowi problem trudny do rozwiązania. Brak nowych form duszpasterstwa młodzieży stwarza sytuacje, może nie masowego, ale znacznego odchodzenia młodzieży do innych religii, a zwłaszcza sekt nieraz bardzo prymitywnych i egzotycznych. Młodzież staje się religijnie obojętna.

Jak czytamy w Raporcie Watykańskim: Grupą najwrażliwszą i najbardziej narażoną w obrębie Kościoła jest młodzież. Wtedy gdy nie mają oparcia, są bezrobotni, nie uczestniczą aktywnie na rzecz parafii, gdy pochodzą z rodzin nieustabilizowanych, należą do mniejszości etnicznych lub zamieszkują miejsca, jakich Kościł swym wpływem raczej nie obejmuje, itp. - młodzi stanowią dla sekt i nowych ruchw cel podatniejszy niż w innych sytuacjach.

Protestując przeciwko samotności i zagubieniu młodzi ludzie chcą na siebie zwrcić uwagę. Jednym ze sposobw zwrcenia uwagi jest ucieczka z domu. Młody człowiek ukrywa się przed rodzicami z wielu powodw, albo rodzicw uważa za zbyt rygorystycznych i surowych. Ucieczka bywa motywowana jako możliwość zaistnienia publicznie i w ten sposb uniknięcia izolacji i samotności. Dlatego ucieczki z domu rodzinnego były znane jako sposb zdobycia czegoś przez dzieci. Obecnie ta praktyka gwałtownie wzrasta, ponieważ samotność i poczucie niepotrzebności są odczuwane przez młodzież bardzo dolegliwe. W Lutowiskach, największej bieszczadzkiej gminie liczącej 2 tysiące mieszkańcw, przed prawem lub rodzicami ukrywa się ok. 500 osb. W ostatnim czasie Bieszczady stały się miejscem schronienia dla wielu młodych ludzi.

Bardzo drastyczną ucieczką przed samotnością i bezsensownością życia jest samobjstwo. W jednej małej miejscowości w ciągu zaledwie trzech tygodni aż cztery osoby popełniły świadomie i z pełną premedytacją samobjstwo. Jak podała prasa, młody 16-letni chłopak odebrał sobie życie, wyskakując z okna wieżowca we Włocławku - jego rodzicw nie znaleziono. Istnieje rwnież totalna krytyka zachowania się młodzieży. Brak wszelkiej selekcji, robi wrażenie, że cała młodzież zasługuje na potępienie i surowsze traktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Takie podejście starszych, rwnież może być przyczyną zranień dla wielu młodych ludzi, ktrzy czują się odrzucani.

Alkoholizm wśrd młodzieży W ostatnich latach obserwujemy wzrost zagrożeń alkoholowych wśrd młodzieży. Wzrasta liczba młodych, ktrzy sięgają po napoje alkoholowe a maleje liczba abstynentw. Jednocześnie obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Z raportu Młodzież a alkohol 94 wynika, że obecnie wśrd chłopcw szkł średnich zaledwie niecałe 10 procent to abstynenci. Natomiast wiek inicjacji alkoholowej dla większości z nich obniżył się do 13-tego roku życia. W 1994 r. do izby wytrzeźwień w Bydgoszczy trafiło aż 110 pijanych dzieci. Reakcje rodzicw proszonych o odbir dziecka były rżne: jedni rodzice atakowali dzieci za ich zły czyn, tych było bardzo mało. Większość szukała przyczyn poza dziećmi. Największe pretensje rodzice mieli do policji, dlaczego akurat ich dziecko znalazło się w izbie wytrzeźwień. Jest to problem nie alkoholu, ale wspłczesnego człowieka i dlatego świeckie programy profilaktyczne są nieskuteczne. Potrzebne jest więc wychowanie religijne, by otworzyć młodego człowieka na łaskę Jezusa Chrystusa.

Nadmierne i wadliwe propagowanie seksu Propagowanie nieodpowiedzialnego seksu widać w środkach masowego przekazu, w subkulturach młodzieżowych. Nieodpowiedzialny seks rodzi frustrację u młodego człowieka a w końcu może go doprowadzić na margines.

Wiele czasopism młodzieżowych, poświęca wiele uwagi technice uprawiania seksu. Oprcz tych tematw zajmują się jeszcze podważaniem i ośmieszaniem chrześcijańskich zasad moralnych, jak rwnież autorytetu rodzicw, wychowawcw, szkoły. Jedynym wzorem do naśladowania to człowiek całkowicie wyzwolony rbta co chceta, żyjący na koszt społeczeństwa. Seks jest przekazywany jako wartość sama w sobie, a nie w odniesieniu do drugiego człowieka. Działanie seksualizmu tak podawanego jest zagrożeniem, ponieważ powoduje i utrwala skrajny, chorobliwy egoizm. Prowadzi do obalenia wszelkich norm moralnych ograniczających działanie człowieka, sprzecznego z jego egoistycznymi zachciankami i skłonnościami.SUBKULTURY to nieformalna grupa osb działająca według odrębnych wzorw i zasad postępowania. Jej członkowie nie przestrzegają zwyczajowo przyjętych w społeczeństwie norm. Osoby należące do tych podkultur to zazwyczaj ludzie bardzo młodzi , uczniowie szkł średnich, studenci. Najwięcej z nich można spotkać w dużych miastach , takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Krakw. W małych wioskach są oni wytykani palcami, ośmieszani oraz często prowokowani do bjek. Subkultury mogą być szczelnie zamknięte i trudno dostępne dla ludzi z zewnątrz - na przykład subkultura narkomańska. Aby należeć do niektrych trzeba się czymś wykazać. Zwłaszcza gitowcy dobierali sobie nowych członkw spośrd tych, ktrzy spędzili czas w więzieniu. Niektre z tych nieformalnych grup są nastawione pokojowo do otaczającego ich świata . Najspokojniejsi byli kiedyś hippisi. Obecnie określa się tak rastmanw. Na drugim biegunie stoją skinheadzi, dla ktrych agresja jest częścią ideologii. Najbardziej liczą się punkowcy i skini, ktrzy od lat toczą boje o palmę pierwszeństwa wśrd grup młodzieżowych w Polsce.GITOWCY, git - ludzie, gity, są zjawiskiem rdzennie polskim. Pojawili się w latach 70 - tych tworząc pod względem struktury rodzaj zamkniętego klanu, w obrębie ktrego preferowano styl bycia oparty na sile, kulcie przemocy i podporządkowania. Zasady te mają swoją pragenezę w ruchu "drugiego życia", ktry pojawił się około 1955 roku w zakładach poprawczych i karnych. Stosunkowo najwięcej gitowcw rekrutowało się spośrd uczniw szkł zawodowych i przyzakładowych. Gitowcy tworzyli pewien stereotyp elity. Uważali siebie za awangardę powołana do panowania. Dla podkreślenia swej grupowej tożsamości ubierali się w ortalionowe kurtki tzw. Szwedki i spodnie zaprasowane na kant. Nosili fryzurę na małpę. Ważna rolę odgrywał tatuaż , zwłaszcza kropki na dłoniach, palcach oraz twarzy. Najważniejszym znakiem była kropka przy lewym oku (cyngwajs). W każdej grupie obowiązywała hierarchia , przywdcą był ktoś , kto miał kontakty ze światem przestępczym. Posługiwali się specyficznym niezrozumiałym dla niewtajemniczonych żargonem. Pewne elementy subkultury gitowcw przetrwały u skinheadw.GRAFICIARZE mają rodowd amerykański. W latach 60 -tych młodzi mieszkańcy Nowego Yorku umieszczali nielegalnie swoje napisy, kolorowe szablony na ścianach metra. W latach pźniejszych anarchiści niemieccy i włoscy studenci traktowali już swoje napisy na murach przede wszystkim jako komunikaty o treści politycznej. Działalność polskich graficiarzy należy rozpatrywać w kontekście rozwoju rozmaitych subkultur młodzieżowych w latach 80-tych. Początkiem były wizerunki wesołych krasnali malowanych w rżnych miejscach Warszawy. W 1985 roku pojawiły się pierwsze szablony m. między innymi autorstwa Tomasza Sikorskiego i Andrzeja Rosołka. Swoje dzieła zaczęli też eksponować ludzie ze środowiska warszawskich deskorolcw i anarchiści. Szczyt działalności polskich graficiarzy przypada na lata 1989-90.HARLEYOWCY, motocykliści, ruch stale obecny niemal w całej Europie, USA i Australii. W latach 50-tych na autostradach Kalifornii i Wschodniego Wybrzeża zaczęli się pojawiać gromadnie młodzi mężczyźni, tak zwani ridersi na ciężkich motocyklach. Harleyowcy nie starają się afiszować z jakąkolwiek ideologią, interesują ich tylko motocykle i wszystko im podporządkowują. Nie pasjonują się nowymi modelami. Prawzorem i najczęściej używaną maszyną jest amerykański Harley Dawidson. W Polsce pierwsi harleyowcy pojawili się w latach 70-tych. Harleyowcw charakteryzuje duch męskiej sprawności i siły. Typowy strj harleyowca to czarna skrzana kurtka z symbolami i emblematem, podkoszulek z oberwanymi rękawami i demonicznym wzorkiem, szeroki i ciężki od żelaza pas, dżinsy z dziurami lub skrzane spodnie, wysokie buciory. Na przegubach bransolety, palce upierścione srebrem, tatuaże. Jest też styl na "Dziki Zachd": kowbojski kapelusz, takież buty, frędzle i indiańskie ornamenty. Napojem mistycznym harleyowcw jest piwo lub whisky "Jack Daniels". Na popularnych zlotach harleyowcw panuje atmosfera pikniku i wzajemnego zrozumienia.HIPISI, pierwsze grupy pojawiły się w latach 60-tych w USA, jako wyraz buntu przeciwko tradycyjnym amerykańskim wartościom kariery, profesjonalnej perfekcyjności, postępowi, prestiżowi mierzonemu stanem posiadania. U podstaw ruchu legły nastroje pacyfistyczne, ktrych radykalizacje nastąpiła po wybuchu wojny wietnamskiej. Hipisi głosili hasła wolnej miłości, powrotu do natury, pacyfizmu, dostępu do narkotykw, tolerancji w zakresie wyboru sposobu życia, zachowania i ubioru. W Polsce na przełomie lat 60-tych i 70-tych tworzono komuny na Mazurach, w Bieszczadach i w okolicy Warszawy. Od lat 80-tych hippisw utożsamiano w Polsce z narkomanami. Długowłosi i ekstrawagancko ubrani stanowili wstydliwy problem. Z biegiem lat ruch przestał istnieć, ale poglądy dawnych hipisw nadal znajdują zwolennikw wśrd młodych ludzi.METALOWCY, heavy-metalowcy, jest to subkultura fanw odmiany rocka zwanej heavy metal. Początek ruchu sięga lat 70-tych, ale największą popularność w wielu krajach osiągnął w następnej dekadzie, kiedy to koncerty rockowe zaczęły przybierać charakter coraz większej widowiskowości i teatralizacji. Metalowcy nie głoszą specjalnej ideologii czy filozofii. Teksty piosenek podkreślają kult szatana, zła, apoteozę tych negatywnych sił. Zainteresowanie okultyzmem i czarną magią powoduje, że utożsamia się ich często z satanistami. Fani heavy- metalu ubierają się na wzr dawnych rockersw. Ich styl to: obcisłe skrzane lub jeansowe spodnie, skrzane kurtki-ramoneski, pasy nabijane ćwiekami (pieszczochy), koszulki na ktrych dominują kościotrupy i inne przerażające postacie. Noszą długie włosy sprawiające potarganych. W Polsce przeglądem idei, stylu bycia i obrzędowości muzyki heavy- metalu są festiwale "Metalomaniakw" w Katowicach.PUNK, ruch młodzieżowy powstał w latach 70-tych w Wielkiej Brytanii i w USA. Przyjmuje się, że pierwszym wydarzeniem publicznym związanym z punkami był koncertowy debiut zespołu "Sex Pistols" w Londynie w 1976 roku. Skandalizujący styl tego zespołu , stał się podstawą zachowań subkultur punkowych. W Polsce dużą rolę odegrały zespoły punk-rockowe "Brygada Kryzys", "Tilt". Zanegowany został cały system społeczny i reguły jego funkcjonowania. Postawa skrajnej negacji obejmowała sfery społeczne (rodzina), polityczne (np. parlament), edukacyjne, prawne, ale także tradycję, stąd między innymi niechęć do religii i religijności. Podstawowe atrybuty stylu subkultury punkw najwyraźniej uwidaczniają się w stroju: stara skrzana kurtka nabijana ćwiekami, ćwiekowy pas, pieszczotka (branzoleta) na przegubach dłoni, spodnie podarte lub w kolorowe łaty z zamkami błyskawicznymi, ciężkie wojskowe buty-glany. Uzupełnia całość wygolona po bokach głowa, pośrodku włosy ułożone w czub a'la Irokez, do tego kolczyki lub agrafki w uszach. Ruch nie ma żadnych liderw czy oficjalnych ideologw. Tworzą go małe wsplnoty(załogi, ktre kontaktują się ze sobą okazjonalnie (np. Podczas koncertu czy festiwali rockowych, takich jak w Jarocinie).SATANIŚCI, na Zachodzie - sekta, ruch kulturowy; w Polsce - subkultura. Ruchy te zawsze były w opozycji wobec chrześcijaństwa i jego doktryny. Satanizm pozwala człowiekowi, ktry odrzucił Boga, stać się swoim własnym Bogiem. Podstawowym ceremoniałem satanistw są "czarne msze". W Polsce subkultura pojawiła się po 1984 roku na fali popularności zespołw speed - black - metalowych, takich jak "Kat"", "Kreon" i "Fatum". Teksty piosenek tych zespołw zawierają wiele motyww satanistycznych, łącznie z otwartą manifestacją zła i szatana. Polski satanizm jest daleki od pierwowzoru amerykańskiego. Funkcje rytualne przejmują koncerty, w czasie ktrych sataniści występują w "pełnym rynsztunku" - czarnych skrzanych kurtkach z napisem "Ave Lucifer", na szyi odwrcony krzyż. W stroju dominacja kolorw: czarnego i czerwieni. W szczytowych momentach koncertu sataniści podnoszą w grę pięść z dwoma wystawionymi palcami (wskazującym i małym) - symbolem satanistw. Od pamiętnej, zorganizowanej w Jarocinie w 1986 roku czarnej mszy sataniści są symbolem dużego zagrożenia dla społeczeństwa dla, tym samym zostali ulokowani na samym biegunie radykalnej opozycji wobec kultury oficjalnej.SKINHEADZI, skini, pojawili się w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych, pźniej w pozostałych krajach Europy. W Polsce zaczęli być widoczni w latach 1982-83. Wywodzą się ze slumsw wielkich miast i rekrutują się z młodych bezrobotnych. Ostrzyżeni na łyso, ubrani w stroje robocze, to jest toporne buciska martensy, dżinsy lub spodnie i kurtki wojskowe. Szokują wyglądem. Skinheadzi ześrodowiskowali i spotęgowali to co w ruchu punk było wulgarne i szowinistyczne. Utożsamiają się z ruchami, ktre preferują kult siły, między innymi z organizacjami neofaszystowskimi. Dewizą życiową naszych skinw jest walka o Polskę dla Polakw, ulubionymi hasłami są: "Polish Power", "Żydzi do gazu", "White Power". Ze szczeglną agresywnością odnoszą się do Murzynw i Arabw. Najbardziej zaangażowani politycznie toczą zacięty bj z anarchistami. Skini do wszystkich subkultur nastawieni są wrogo, nawet między sobą nie zgodni. Agresję wyładowywują na manifestacjach, koncertach rockowych i meczach piłkarskich. Integracji tej subkultury i wzrostowi jej liczebności sprzyja wsparcie moralne ze strony organizacji takich jak Polskie Stowarzyszenie Narodowe i Polska Wsplnota Narodowe Bolesława Tejkowskiego.

Depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną i jest niezwykle złożonym zjawiskiem. W języku potocznym słowo "depresja" służy do opisywania poczucia smutku lub żalu jako reakcji na jakieś zdarzenie życiowe. W tym kontekście słowo to używane jest do opisania uczucia lub objawu a nie choroby. Dlatego można używać słowa lepiej określającego jak choroba depresyjna. Wobec tego możemy powiedzieć, że depresja to:

• reakcja zdrowej osoby na stres wywołany np. jakąś sytuacją traumatyczną;

• jako nadmierna reakcja u jednostek o osobowości neurotycznej na stres, z ktrym zdrowy człowiek poradziłby sobie;

• jako objaw związany z innymi zaburzeniami organicznymi i somatycznymi a szczeglnie zaburzeniami hormonalnymi lub metabolicznymi (np. niedoczynność tarczycy itp.);

• jako objaw psychozy afektywnej typu jedno - lub dwubiegunowego (depresja tego rodzaju pojawia się z niewiadomego powodu).

Wyrżniamy dwie postacie depresji: psychogenną - pochodzenia wyłącznie psychicznego i endogenną - często o podłożu biologicznym. Ogromne znaczenie ma wpływ choroby na funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i społeczne. Depresja w znacznym stopniu ogranicza wydolność człowieka w życiu codziennym. Doprowadza do kryzysw małżeńskich, zaburza kontakty z innymi osobami, sprawia, że zmniejsza się wydajność zawodowa, pojawia się absencja w pracy, bezrobocie. Co jest przyczyną depresji? Prawdopodobnie na jej powstanie mają wpływ czynniki biologiczne, psychiczne oraz środowiskowe. Jest zatem wiele przyczyn tej choroby ale można także odważyć się na stwierdzenie, że to my także "zapracowaliśmy" najczęściej nieświadomie, nie potrafiąc radzić sobie z życiowymi problemami.


Przykadowe prace

Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Polsce po 1989 roku

Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Polsce po 1989 roku Koniec lat osiemdziesiątych XX wieku przynisł Polsce ogromne zmiany. 4 czerwca 1989 roku odbyły się obrady Okrągłego Stołu. W ich wyniku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory. Wygrała je opo...

Antygona i Kreon – dwie postawy moralne

Antygona i Kreon – dwie postawy moralne Antygona jest tragedią - ktrej motyw przewodni stanowi nieprzezwyciężony konflikt pomiędzy dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi. Bohaterowie wyrastają ponad przeciętność, ale ich losami kieruje przeznaczenie. Konc...

Opis epoki

Opis epoki Odrodzenie 1506 - 1622 - epoka odkryć Przyczyny odrodzenia: • wyprawy krzyżowe • odkrycie Ameryki • teoria Kopernika • wynalezienie druku skutki odkryć: • wzbogacenie się miast na szlakach handlowych (Wenecja) • wyodrębnienie stany mi...

Pojęcie absolutyzmu

Pojęcie absolutyzmu Pojęcie absolutyzmu oświeconego pojawia się w historii w XIX w. Jego cechą jest zeswiecczenie państwa oraz ucywilizowanie stosunkw prawnych. W okresie absolutyzmu monarcha uważal, że rzadzi z mandatu bożego, natomiast absolutyzm oświecony przyjmowa...

Kwasy, zasady, wodorotlenki i sole - charakterystyka oglna.

Kwasy, zasady, wodorotlenki i sole - charakterystyka oglna. Kwasy Termin 'kwas' jst stosowany w chemii do charakteryzowania właściwości chemicznych oraz do celw nomenklaturowych. W tym pierwszym znaczeniu kwasem jest każda substancja, ktra wprowadzona do wody powoduje wzrost stężenia ...

Miłość Boga i człowieka , oraz miłość Boga do człowieka

Miłość Boga i człowieka , oraz miłość Boga do człowieka MIŁOŚĆ Miłość to znaczy patrzeć na siebie, Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym ni...

Życie i działalność Jacka Kuronia w latach 1989 - 1995.

Życie i działalność Jacka Kuronia w latach 1989 - 1995. I. Działalność polityczna Jacka Kuronia w latach 1989 ? 1995. 1. Oglna charakterystyka działalności Premier Tadeusz Mazowiecki, jego bliski przyjaciel i szef doradcw Waldemar Kuczyński, wicepremier i minister finan...

Prywatyzaja przedsiebiorstwa państwowego

Prywatyzaja przedsiebiorstwa państwowego Zachodzące w Polsce zmiany ustrojowe postawiły w porządku dziennym zagadnienie prywatyzji sektora państwowego. Przedsiebiorstwa panstwowe, dzialające uprzednio w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, okazały się mało efektywne w war...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry