• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Znaczenie...

Nawigacja

Znaczenie bitwy warszawskiej dla Polski i EuropyZnaczenie bitwy warszawskiej dla Polski i Europy
Bitwa warszawska uznana została za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata przez swoje znaczenie dla kultury, wiedzy, religii i politycznego rozwoju ludzkości. Walczące w niej cywilizacje były zdecydowanie odmienne, a ich cele i metody ze sobą sprzeczne. Gdyby Piłsudski i Weygand nie zdołali powstrzymać triumfalnego pochodu armii sowieckiej, to klęski doznałoby zarwno Chrześcijaństwo, jak i cała cywilizacja zachodnia mogłaby być zagrożona. Bitwa pod Warszawą wybawiła Środkową i (częściowo) Zachodnią Europę od fanatycznej tyranii Sowietw, ktrzy nie kierowali się ambicją w wyższym tego słowa znaczeniu, lecz nienawiścią klasową; nie szli tworzyć, lecz obalać istniejący porządek i to nie drogą dyplomatycznego porozumienia, lecz przez zniszczenie wszystkiego, na czym opierają sie nasze zasady religii, sprawiedliwości i dobrej wiary. Gdyby wojska sowieckie zdobyły Warszawę, to bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a może i cały kontynent europejski. W Niemczech w każdym większym mieście ajenci komunistyczni czynili potajemne przygotowania, nakreślony był już program działania: leaderzy obrani, lista ofiar terroru wypisana, a podziemnej tej intrydze towarzyszyć miały okrutne kaźnie i mordy. Są liczne dowody na to, iż Rząd Moskiewski, skupiając swe siły do walki z Polską, miał cele o wiele rozleglejsze i idące dalej, jak samo zdobycie Warszawy. Ambicja bolszewikw, ich ufne oczekiwanie zwycięstwa, rozciągało się na kraje leżące na zachd od Wisły i sięgało daleko poza granice Polski.Okoliczności wczesne wyjątkowo sprzyjały rewolucji. Ludzkie umysły stanowiły łatwy łup dla każdej wywrotnej doktryny, gdyż były osłabione wysiłkiem lat wojennych. Stary porządek, ktry doprowadził ludzkość do tak poważnej katastrofy, utracił swj autorytet - przyszła pora na stworzenie czegoś innego. Bolszewizm nie dowidł jeszcze swej nieudolności, wciąż był 'ewangelią nadziei'.Naprzeciw bolszewickiej propagandzie nie szło nic od strony cywilizacji zachodnio-europejskiej; miał tam miejsce rozłam i walka dwch obozw. Wielka Wojna napełniła narody, szczeglnie Francję i Niemcy, tak wielką ku sobie nienawiścią, iż ich wsplna akcja była niemożliwa. Mimo że podwaliny zachodniej cywilizacji mogły być zagrożone, to niedawni wrogowie nie byli w stanie połączyć się ze sobą w celu obrony tych pozycji, gdyż niedowierzanie nakazywało im zamykać oczy na wsplne skądinąd poglądy, a podejrzliwość i nienawiść były ich stałymi doradcami. Zbyt bezsilne były podwczas zabiegi dyplomatyczne, by mogły zawiesić pomost nad tą przepaścią.Przekonania polityczne klas pracujących odznaczały się raczej życzliwością, nie zaś niechęcią w stosunku do doktryn sowieckich. Propaganda moskiewska pracowała uporczywie, zarażając szerokie masy ludności. Nawet wśrd klas zasadniczo wrogo nastawionych do rewolty i przewrotu nie rozumiano należycie straszliwego niebezpieczeństwa, ktre zagrażało cywilizacji. Na powstanie rosyjskie patrzano jak na zjawisko historyczne, porwnując je z Rewolucją Francuską (1789), przewidując jego niechybny i niedaleki koniec, po ktrym nastąpiłaby rekonstrukcja monarchii lub też oddanoby władzę w ręcę burżuazji. Nikt nie przeczuwał wtedy jeszcze owego fanatycznego zapału, jaki wzbudzał komunizm; nie przypuszczano także, by te jawne i zorganizowane prby wzniecenia walk klasowych w innch krajach miały być inicjowane przez propagatorw moskiewskich.Poza tym niebezpieczeństwem, ktremu Bitwa Warszawska zapobiegła, zasługuje ona jeszcze z innego względu na specjalną uwagę. Rzadko bowiem w ktrej wojnie wielkie zasady strategii zostały uwypuklone tak jasno, jak w bitwie stoczonej pod Warszawą w sierpniu 1920. roku. Nie było tam mowy o jakiejkolwiek niemożności zdecydowanej oceny co do przewagi jednej armii nad drugą. Nie było tam mozolnego zdobywania terenu, potem znw tracenia zdobyczy dla ponownego wywalczania, jak się to dzieje w niezdecydowanych zmaganiach przy niepewnym zwycięstwie; nie było tam rwnież ani utraty nadziei, ani rozpaczliwej obrony. Zuchwała strategia decydowała o losie oddziałw zatrudnianych bezzwłocznie i przypięczotowała jednym uderzeniem koniec całej wojny.*w oparciu o:

Edgar Vincent d'Abernon "Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata - Pod Warszawą 1920r."


Przykadowe prace

Najwybitniejszym przedstawicielem rosyjskiego romantyzmu

Najwybitniejszym przedstawicielem rosyjskiego romantyzmu Najwybitniejszym przedstawicielem rosyjskiego romantyzmu był Aleksander Puszkin (1799-1837). Jego twrczość otwiera, oparta na źrdłach ludowych baśń poetycka Rusłan i Ludmiła - utwr, ktry zapewnił Puszkinowi czołow...

Czy warto czytać filozofw oświecenia?

Czy warto czytać filozofw oświecenia? Powszechnie wiadomo, iż poglądy młodych ludzi, nieprzystosowanych jeszcze w pełni do życia w społeczeństwie dorosłych, są narażone na działanie wpływw z otoczenia. Dlatego też, każda matka prbuje od najwcze&#...

Żydzi polscy. Co o kwestii asymilacji Żydw sądziła Maria Konopnicka oraz inni znani Ci polscy twrcy XIX-wieczni?

Żydzi polscy. Co o kwestii asymilacji Żydw sądziła Maria Konopnicka oraz inni znani Ci polscy twrcy XIX-wieczni? Żydzi polscy. Co o kwestii asymilacji Żydw sądziła Maria Konopnicka oraz inni znani Ci polscy twrcy XIX-wieczni? W XIX-wiecznej Polsce z łatwością moż...

Przedmiot, zakres, źrdła prawa cywilnego.

Przedmiot, zakres, źrdła prawa cywilnego. Przedmiot, zakres, źrdła prawa cywilnego. Termin prawo cywilne wywodzi się z prawa rzymskiego, jest bowiem odpowiednikiem łacińskiego określenia ius civile. Źrdłem tego określenia jest z kolei słowo c...

Dom i jego funkcje w wybranych utworach literackich z rżnych epok.

Dom i jego funkcje w wybranych utworach literackich z rżnych epok. Temat: Motyw domu i jego funkcja w utworach literackich rżnych epok. Omw na podstawie wybranych utworw. Wybrany przeze mnie temat dotyczy domu i funkcji, jakie przyjmuje w utworach literackich w rżnych epokach. Motyw domu jest ba...

W ktrym z poznanych systemw chciałabyś żyć???

W ktrym z poznanych systemw chciałabyś żyć??? Każde państwo musi mieć ustalony porządek, dlatego właśnie zostały one poddane władzy publicznej, ktra przybrała określoną formę. Forma ta, to jeden z systemw organizacji państwa: demokratyczny, ...

List Św. Antoniego do Familiany

List Św. Antoniego do Familiany Droga Familiano, Siedzę tutaj, ja- mąż twj, czując jak zbliża się mj czas spotkania z Wielkim Panem. Tkwię tak- w łachmanach pod schodami, po ktrych niegdyś stąpałem jako ich właściciel- ponad lat szesnaście. Dostrzeg...

Życie literackie powojennej emigracji

Życie literackie powojennej emigracji ŻYCIE LITERACKIE POWOJENNEJ EMIGRACJI - głwne ośrodki, program paryskiej Kultury . POEZJA NA EMIGRACJI Polską poezję emigracyjną najłatwiej opisać w odcinkach czasowych, wyznaczanych przez specyficzne uwarunkowania życia literackiego...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry