• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Znaczeni...

Nawigacja

Znaczenie i zastosowanie wybranych soliZnaczenie i zastosowanie wybranych soli
PRACA KONTROLNA

Znaczenie i zastosowanie wybranych soli ( proszę wybrać 3 z podanych: azotan sodu, azotan potasu, azotan wapnia, chlorek potasu, azotan srebra, siarczan VI wapnia, siarczan VI miedzi II, węglan sodu, węglan wapnia, węglan magnezu).Siarczan(VI)miedzi (II)- - jest to związek chemiczny nieorganiczny , sl kwasu siarkowego i miedzi na II stopniu utleniania. Siarczan miedzi jest bezwonny. W temperaturze pokojowej jest bardzo higroskopijną substancją krystaliczną o gęstości 3,6g/ . Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwr ma lekko kwaśny odczyn. Bezwonny siarczan miedzi jest stosowany w laboratoriach jako środek suszący. Pentahydrat siarczanu miedzi o wzorze * O jest nazywany witriolem i posiada niebieskie zabarwienie. Kolor uwodnionego siarczany jest wynikiem obecności jonu [Cu . Pentahydrat pod wpływem ogrzewania w temperaturze 375K traci dwie cząsteczki wody przechodząc w trihydrat ? CuSO4*3H2O (d=3,78g/ ) i następnie monohydrat. Ogrzany do temperatury powyżej 470K staje się bezwonny.

Węglan sodu- - jest nieorganicznym związkiem chemicznym, solą kwasu węglowego i sodu. W temperaturze pokojowej jest koloru białego, jest to substancja higroskopijna, ktra topi się temperaturze 852?C, rwnież dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ulega krystalizacji i przyjmuje postać dużych bezbarwnych kryształkw. W przyrodzie związek ten występuje w stanie naturalnym tzw. jeziorach sodowych jak i w popiele roślin morskich. Stosuję się go głwnie do produkcji szkła oraz papieru. Wykorzystuje się go rwnież do produkcji mydła i środkw piorących, rwnież jest stosowany do zmiękczania wody. Kiedyś węglan sodu otrzymywano za pomocą metody Leblanca, było to działanie na sl kamienną za pomocą kwasu siarkowego i otrzymywało się siarczan sodu, ktry pźniej prażono z węglem i kamieniem wapiennym. Otrzymywany roztwr ługowano wodą w wyniku czego otrzymywano roztwr sody.

2NaCL ? 2HCL

2C Ca ? CaS 2

Jednak na duże zużycie energii, proces ten został zastąpiony metodą Solvaya, gdzie surowcami podstawowymi są węglan wapnia, sl kamienna.

Azotan potasu- . ( saletra potasowa i saletra indyjska) Jest rozpuszczalna w wodzie. Azotan potasu występuje w przyrodzie w małych ilościach w postaci minerału nitro kalitu , w krajach o suchym i gorącym klimacie. Otrzymujemy ją głwnie w reakcji podwjnej wymiany między azotanem V sodu i chlorkiem potasu, w ten sposb strącamy najtrudniej rozpuszczalny spośrd tych soli chlorek sodu.

KCL ? NaCL

Saletra potasowa jest krystalicznym ciałem stałym, bezbarwnym lub białym. Temperatura topnienia wynosi 334?C. Przy podgrzaniu do 400?C rozkłada się na azotan III potasu i tlen.

?

Saletra potasowa jest utleniaczem dlatego też dawniej była stosowana do produkcji czarnego prochu. Na dzień dzisiejszy jest wykorzystywana w pirotechnice jako utleniacz.


Przykadowe prace

Samotność

Samotność Samotność –czy ktoś kiedyś się zastanawiał, jak ją usunąć z życia codziennego niektrych ludzi? Wspaniałe uczucie kochania i bycia kochanym jest u nich obszarem pustym, cichym i bezbarwnym. Ich życie to jedynie pustka, ktrą po...

Streszczenie - książki Władca Lewawu Doroty Terakowskiej

Streszczenie - książki Władca Lewawu Doroty Terakowskiej Władca Lewawu, to baśń opowiadająca o przygodach chłopca, ktry od urodzenia mieszkał w domu dziecka. Głwny bohater książki-Bartek jest chłopcem meszkającym w domu dziecka znajdującym się...

Higiena trybu życia i jej wpływ na nasze zdrowie.

Higiena trybu życia i jej wpływ na nasze zdrowie. Higiena, jako nauka o zachowaniu zdrowia człowieka wywodzi się z czasw starożytnych. Pojęcie jej, było zawsze łączone z pojęciem zdrowia i oznaczało stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. ...

Wychowanie umysłowe

Wychowanie umysłowe Głwnym założeniem wychowania umysłowego jest założenie, że nie można kształtować osobowości człowieka bez ukształtowania intelektu, czyli głwne założenie mwi, że w praktyce nie można odrywać nauczania od ...

Litowce, berylowce,borowce, węglowce

Litowce, berylowce,borowce, węglowce LITOWCE metoda solvaya :NH3 NaCl H2O CO2-->NaHCo3 NH4Cl proces kalcynacji:2NaHCO3-->Na2Co3 CO2 H2O otrzymywanie potażu:2KOH CO2->K2CO3 H2O klaustyfikacja sody:Na2CO3 Ca)OH)2-->CaCO3 2NaOH amidki:Li3N H2O-->3LiOH NH3 Na NH3-->NaNH2 1...

Analiza wskaźnikowa bilansu. Podstawowe wzory obliczania wskaźnikw

Analiza wskaźnikowa bilansu. Podstawowe wzory obliczania wskaźnikw WSKAZNIKI FINANSOWE WSKAZNIKI PLYNNOSCI Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a jej utrzymanie jest głwnym zadaniem operacyjnego zarządzania finansami w każd...

Motyw tańca w literaturze.

Motyw tańca w literaturze. Taniec obecny był już w mitologii. Opiekę nad sztuką tańca, ktry stał się ważną umiejętnością mitologicznych nimf i boginek, sprawowała grecka muza Terpsychora. Taniec obrzędowy stanowił też nieodłącz...

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza.

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza. Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. Platon, ktrego prawdziwe imię to Aristokles, żył w latach 427 – 347...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry