• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Znaczenie...

Nawigacja

Znaczenie soli w różnych gałęziach przemysłu np.medycynie ,gospodarstwie domowym ,kosmetyceZnaczenie soli w różnych gałęziach przemysłu np.medycynie ,gospodarstwie domowym ,kosmetyce
Solami nazywamy związki chemiczne wywodzące się z kwasów ,w których kwasowe atomy wodoru zastąpione zostały jonem lub jonami metalu.Sole powstają w wyniku reakcji zobojętnienia np.

kwas +zasada ->sól + woda

Sole są na ogół substancjami stałymi ,krystalicznymi ,najczęściej białymi ,choć znane są także sole o różnych barwach np. niebieskiej ,fioletowej ,żóltej czy nawet czarnej . Rozpuszczalność soli w wodzie jest bardzo zróżnicowana .Na przykłąd wszystkie azotany są dobrze rozpuszczalne .Podobnie sole sodu , potasu i amonu .Do najważniejszych soli trudno rozpuszczalnych należą chlorki :AgCl ,PbCl2 ,bromki : AgBr ,PbBr2Sole są to związki chemiczne bardzo ropowszechnione w przyrodzie .Skorupa ziemska skłąda się głównie z soli i tlenków .W wodzie morksiej występują różne jony soli np.:Na+,K+,Mg2+,Cl- . Wiele soli stanowi kopaliny czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi .Przede wszystkim jest to chlorek sodu -sól kamienna -wydobywany w Polsce w okolicach Wieliczki ,Bochni oraz Inowrocławia . Słony smak jest jednym z czterech podsyawowych smaków odróznianych przez ludzkie kubki smakowe , jest to smak ,którego poszukujemy gdyż sól jest anm potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu .Fakt ten tłumaczy być może ciągłe poszukiwanie tego kruszcu na przestrzeni wieków przez człowieka .Od najdawniejszych czasów znae były właściwości soli ,które znalazły zastosowanie w konserwacji produktów żywnościowych .Rządy wieu państw wprowadziły więc podatek od tego kruszcu . Dzisiaj sól nie jest drogim produktem ,jest wszędzie dostępna z wyjątkiem niektórych regionów afrykańskich gdzie nadal jest luksusowym kruszcem .Właściwie wszystkie złoża soli są pochodzenia morskiego .Kopalnie soli znajdują się tam ,gdzie kiedyś było morze .Możemy wyróżnić anstępujące rodzaje soli :chlorki ,azotany ,węglany ,foforany ,siarczki i inne .

Chlorki -to substancje krystaliczne ,z wyjątkiem chlorków niektórych metali ciężkich np .AgCl .Niektóre występują w przyrodzie tworząc złoża np.sodowy NaCl i potasowy KCl .

Sól ziemna (kamienna) chlorek sodu -została odkryta jako pierwsza .Wydobywana jest głównie w Europie centralnej ,Alpach oraz Wielkiej Brytanii .Znajduje się w podziemnych złożach w postaci sprasowanych żył. Wydobywa się ją w postaci bloków ,brył kamieni i krystalizuje ,aby uzyskać drobny proszek ,kruszec .

Sól jest niezbędnym skłądnikiem potrzebnym do życia ,ponieważ zawiera sód .Zastosowanie soli w kuchni jest nieocenione .Jest to bowiem najczęciej spotykany składnik w przygotowaniu potraw .Stosuje się ją również jako środek konserwujący żywność .Głównie mięso ryby i sery ponieważ ogranicza rozwój bakterii ,a w większym stopniu powstrzymuje go zupełnie ,wyodrębnia smak potrawy i wpływa na jej kolor i aromat .Równoważy działanie drożdży i jest niezbędna w procesie pieczenia ,ilość drożdży zależy od ilości soli ,sól zapobiega utracie soli mineralnych podczas gotowania warzyw .

Chlorek sodu występuje też w wodach morskich i mineralnych ,są to tzw .solonki ,a także w organizmach zwierząt .Stanowi on podstawowy surowiec do otrzymywania sody ,wodorotlenku sodu ,kwasu solnego , sodu i chloru .Jest stosowany również w spetroskopii w postaci kryształów .Wraz z lodem tworzy mieszaninę oziembiającą mającą zastosowanie w chłodnictwie .W lecznictwie jest dodawany do roztworów fizjologicznych .Jest dodatkiem do pasz w postaci soli potasowej .W przeszłosci znane były tzw . sole trzeźwiace pomagały one w czsie omdlenia lub zawrotów głowy a w ich składnie był również chlorek sodu.

Chociaż większość ludzi nie jest tego świadoma sole są wokół nas .Napotkać je można wszędzie . Analizując dalej chlorki należy wymienić chlorek wapnia i chlorek rtęci II .Ten pierwszy stosowany jest jako środek osuszający i jako dodatek do cementów podczas robót zimowych .W lecznictwie znalazł zastosowanie jako środek przeciwko niedoborowi wapnia .Ten drugi ma zastosowanie w medycynie jako środek dezynfekujacy ,w rolnictwie dodawna jest do ziarna siewnego w clu ochrony przed gryzoniami i jako środek ochrony roślin .Jest katalizatorem w syntezie organicznej .Stosuje się go również do garbowania skór i barwienia tkanin .Innym ważnym chlorkiem jest chlorek żelaza III ,jest wykorzystywany w farbiarstwie jako zaprawa do produkcji farb i atramentu ,do dezynfekcji wody ,a w lecznictwie do tamowania krwi .

Azotany -to substancje krystaliczne ,bezbarwne ,dobrze rozpuszczalne w wodzie .Niektóre azotany znalazły zastosowanie jako cenne nawozy mineralne inne jako materiały wybuchowe ,można je także zauważyć w medycynie i fotografii .

Pierwszym ,który omówię będzie azotan sodowy nazywany popularnie saletrą sodową lub chilijską . Największe złoża tego azotanu są w Chile na pustyni Atakama .Azotan sodowy stosowany jest jako nawóz sztuczny ,w przemyśle szklarskim i jako utleniacz w reakcjach w fazie stałej ,ma również zastosowanie w przemyśle spożywczym :jest dodawany do konserw mięsnych ,służy do produkcji materiałów wybuchowych i pirotechnicznych .

Azotan potasu -to saletra indyjska -jest popularnym nawozem sztucznym oraz utleniaczem do produkcji barwników .Nawozem mineralnym jest saletrzak czyli azotan wapnia .

Inną grupę soli stanowią węglany .Są to substancje krystaliczne zwykle białe lub bezbarwne ,trudno rozpuszczają sie w wodzie .Ich rozpowszechnienie w przyrodzie jest duże .Występują jako minerały skłotwórcze .Liczne naturalne węglany stanowią surowce do otrzymywania metali np.syderyt czy smitsonit, niektóre znalazły zastosowanie w przemyśle optycznym -kalcyt ,do wyrobu farb malachit a do wyrobu materiałów ogniotrwałych magnezyt .

Węglan magnezu -bezbarwna substancja krystaliczna ,może być szary ,brunatny lub żółtawy .Wchodzi w skład minerału dolomitu .W przyrodzie rozpowszechniony jest jako minerał magnezyt .Jego złoża to żyły i gniazda wśród serpentytów .W Polsce napotkać go możemy na Dolnym Śląsku .Magnezyt stosowany jest do wyrobu materiałów ogniotrwałych ,cementu sorela ,w przemysle farb i lakierów jako biały pigment -w przemyśle szklarskim i papierniczym .W medycynie jest środkiem ,który ozbojętnia nadmiar wydzielania soku żołądkowego ,oraz wykazuje właściwości przeczyszczające .Innym znanym węglanem jest soda czyli węglan sodowy .W przyrodzie występuje jako minerał natryt .Węglan sodu otrzymuje sie metodą amoniakową .Jest jednym z najważniejszych produktów chemicznych .Stosowany do otrzymywania szkła , środków piorących i myjących ,pozatym znalazł zastosowanie w przemyśle włókienniczym i papierniczym do zmiękczania wody a w hutnictwie jako odczynnik chemiczny ,także w farbiarstwie i gancarstwie .

Węglan wapnia jest stosowany w budownictwie (wapień ,marmur)oraz jako surowiec do otrzymywania wapnia palonego .Kreda jest to mielony i strącony węglan wapnia ,jest używana w budownictwie i jako składnik pasty do zębów .

Kolejną grupą soli są siarczki ,mogą być obojętne lub kwaśne .Są to substancje krystaliczne ,często barwne .MAją właściwości redukujące .Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie ,w postaci minerałów .

Siarczek rtęci II -substancja krystaliczna ,silnie trująca ,występuje w 2 odmianach :czarnej i czerwonej .W przyrodzie występuje jako cynober czerwony ,stanowi główne źródło rtęci .Stosowany jako pigment do produkcji farb i katalizatorów .Siarczek żlaza II ma zastosowanie w laboratoriach ,otrzymuje się z niego siarkowodór .

Siarczek żelaza -występuje w postaci minerałów pirytu i markazytu .Ten ostatni jest surowcem do produkcji kwasu siarkowego .Znane są też inne sole,wymienię na początke baryt ,który znalazł zastosowanie przy wyrobie płuczek wiertniczych ,w przemyśle papierniczym i gumowym ,do wyrobu bieli , oraz w przemyśle farbiarskim ;na uwagę zasługuje też benzoesan sodu ,,który spisuje się doskonale jako konserwant przetwrów owocowych i warzywnych i spradza się tez jako doskonały środek wykrztuśny .

Sole to związki chemiczne ,które możemy spotkać dosłownie wszędzie .Dlatego są i będą wykorzystywane przez człowieka ,a ich znaczenie w różnych gałęziach przemysłu jest bezdyskusyjne .
Przykładowe prace

Rozwój myślenia wg. J. Piageta

Rozwój myślenia wg. J. Piageta 1. ROZWÓJ MYŚLENIA wg J. PIAGETA Koncepcja Jeana Piageta – szwajcarskiego biologa i psychologa / 1896 – 1980/ INTELIGENCJA funkcjonuje według : - zasady organizacji (przyjmuje postać różnych struktur poznawczych) - zasady adaptacji (...

Biografia - Ojciec Pio.

Biografia - Ojciec Pio. Ojciec Pio urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcinie, wiosce położonej kilka kilometrów od Benevento w Kampanii. Jego ojciec, Grazio Forgione, znany powszechnie jako "Razio" lub "Wuj Razio", dzierżawił kawałek ziemi i z tego utrzymywal rodzinę.Matka, Giuseppa De ...

Wrażenia z przedstawienia oglądanego w Państwowym teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie - list

Wrażenia z przedstawienia oglądanego w Państwowym teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie - list Droga Olu ! Piszę do Ciebie ten list, gdyż chciałem się z Tobą podzielić wrażeniami z wyjazdu do Państwowego Teatru im. A Fredry w Gnieźnie. Wystawiono tam "Zemstę...

Znaczenie mitów dawniej i dziś.

Znaczenie mitów dawniej i dziś. Jakie znaczenie miały mity dawniej? W starożytności, mity odgrywały ogromną rolę. Stanowiły one składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. Były niezwykle ważne gdyż wyjaśniały g...

Ludzkie postawy wobec cierpienia.

Ludzkie postawy wobec cierpienia. Świat został tak stworzony, że w naszym życiu obok radości jest również cierpienie. A co to właściwie takiego? Według słownika PWN jest to "przeżywanie bólu fizycznego lub moralnego". Jak zatem postępują l...

Meine Winterferien

Meine Winterferien In den ersten Wochen der Winterferien, aber genau am 30. Januar bin ich ins Gebirge mit meiner Mutter, meinem Vater, meiner Schwester und meinem Bruder gefahren. Mit dem Auto waren wir von 4 bis 5 Stunden unterwegs. Das Wetter war hsslich. Es war kalt und frostig. Die ganze Zeit hat es geschneit. Als wir dor...

Co to jest doktryna i jej rodzaje

Co to jest doktryna i jej rodzaje Pojęcie ,,doktryna’’ pochodzi od łacińskiego słowa doctrina – nauczanie, wiedza. Pierwotnie oznaczała ona naukę lub ogół wiedzy z danej dyscypliny. Dopiero z czasem terminem tym zaczęto określać rozmaite teorie, idee i zało...

Rekcja czasownika

Rekcja czasownika W języku niemieckim istnieje grupa czasowników, która wymaga dopełnienia w odpowiednim przypadku, lub łączy się z dopełnieniem za pomocą konkretnego przyimka. Duża część czasowników pokrywa się wymaganiami przypadku z językiem polskim. Zamieszcza...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry