• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zrwnowa...

Nawigacja

Zrwnoważony rozwj.Zrwnoważony rozwj.
1. Poszukaj przykładw wdrażania zasad rozwoju zrwnoważonego w Polsce:
-ochrona zasobw przyrodniczych, biorżnorodności,
-selektywna zbirka odpadw, powstanie sortowni odpadw komunalnych,
-recykling,
-oczyszczanie ściekw,
-używanie filtrw,
-budowa fabryk z dala od rzek, do ktrych mogłyby wpływać zanieczyszczenia,
-oszczędzanie energii poprzez tworzenie technologii optymalizujących zużycie paliw kopalnych oraz wprowadzanie alternatywnych źrdeł energii ? wody, wiatru, promieniowania słonecznego, biomasy, geotermii czy też ciepła otoczenia,
-używanie przez obywateli energooszczędnych żarwek, sprzętu AGD, samochodw itp.,
-zrwnoważony rozwj osiedli ludzkich,
-ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami takimi jak np. spaliny ? wprowadzanie na rynek samochodw na paliwo ekologiczne,
-bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych,
-powstawanie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska (Liga Ochrony Przyrody, Ekofundusz, Fundacja Pracownia Zrwnoważonego Rozwoju),
-wykorzystywanie nowych technologii w dziedzinie ochrony środowiska, np. bezodpadowych w produkcji,
-ograniczenie konsumpcjonizmu,
-?turystyka miękka?, np. organizacja obozw harcerskich dla młodzieży,
-obchodzenie Dnia bez samochodu, organizowanie w szkołach akcji ?sprzątania świata?,
-eliminacja użycia freonw,
-redukcja gazw cieplarnianych,
-tworzenie parkw narodowych, rezerwatw przyrody w celu ochrony zagrożonych gatunkw roślin i zwierząt,
-racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
-ochrona dziedzictwa kulturowego,
-zrwnoważony transport ? tworzenie stref pieszo-rowerowych, parkingw dla rowerw,
-aktywizacja jednostek i grup zagrożonych biedą i patologiami,
-ochrona zdrowia ? np. przeprowadzanie bezpłatnych badań,
-drukowanie broszur, książek o ochronie środowiska, ekologii i zrwnoważonym rozwoju,
-pozyskiwanie i wykorzystywanie środkw finansowych od Unii Europejskiej,
-organizacja konkursw dla młodych obywateli dotyczących ochrony środowiska, wyprawy plenerowe na zajęciach przyrody, uświadamianie od najmłodszych lat o skutkach zaniedbań,
-przedsiębiorstwa ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za utylizację i powstanie ewentualnych szkd w środowisku z powodu odpadw,
-wprowadzenie szeregu ustaw, np. Ustawa o odpadach z 21 kwietnia 2001r., Ustawa z 11 maja 2001, Ustawa o obowiązku utrzymania porządku i czystości w gminach, a także dokumentw: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Gminne Plany Gospodarki Odpadami itp.
-zakładanie w budynkach wydajnej instalacji grzewczej oraz zastosowanie termostatw w celu dostosowania temperatury pomieszczenia do panujących na zewnątrz warunkw pogodowych,
-oddziaływanie na decyzje konsumentw na wszystkich poziomach.

2. Przedstaw czynniki wpływające na wprowadzanie zasad rozwoju zrwnoważonego:
-rozwj nowoczesnych technologii informacyjnych,
-rozwj organizacji pozarządowych,
-wyedukowane społeczeństwo,
-rosnąca świadomość ekologiczna,
-międzynarodowa wspłpraca na rzecz ochrony środowiska,
-działalność organizacji takich jak np. Greenpeace, Przyjaciele Ziemi itp.,
-dotacje, np. z Unii Europejskiej,
-promowanie idei zrwnoważonego rozwoju, np. w mediach,
-zmiany o charakterze systemowym, np. wprowadzenie nowych, skutecznych zachęt ekonomicznych,
-dążenie ludzi do poprawy jakości życia.


Przykadowe prace

System partyjny Republiki Włoskiej

System partyjny Republiki Włoskiej System Partyjny Pierwszej Republiki Włoskiej, lata 1945 – 1994 System I Republiki Włoskiej był klasycznym systemem wielopartyjnym. Rozdrobnienie sceny politycznej spowodowały spory regionalne, pogłębiająca się przepaść ...

Na podstawie analizy i interpretacji wiersza Cypriana Kamila Norwida "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie" zaprezentuj Norwidowska koncepcję losu wybitnych jednostek.

Na podstawie analizy i interpretacji wiersza Cypriana Kamila Norwida "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie" zaprezentuj Norwidowska koncepcję losu wybitnych jednostek. Los wybitnych jednostek musi być zgodnie z logiką odmienny od życia przeciętnych ludzi, ponieważ oni sami odcinają si...

Charakterystyka Achillesa

Charakterystyka Achillesa Achilles był jednym z najsłynniejszych greckich herosw, o ktrym przez wieki układano nowe pieśni, a jego życiorys wzbogacano o coraz to nowe szczegły. Być może właśnie te opowieści natchnęły Homera do napisania Iliady, gdzie wdz Myrmid...

Alkany, alkeny, alkiny

Alkany, alkeny, alkiny Węglowodory- związki węgla z wodorem Węglowodory łańcuchowe- to węglowodory, w ktrych atomy tworzą łańcuch prosty lub rozgałęziony Węglowodory pierścieniowe- to węglowodory, ktrych atomy węgla tworzą łań...

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lę...

Przyczyny i skutki unii polsko-litweskiej

Przyczyny i skutki unii polsko-litweskiej Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, desygnowany nań już przedtem, krl węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Krl Ludwik, chc&#...

Czy istnieją rżnice w pojmowaniu tego, czym jest prawda ?

Czy istnieją rżnice w pojmowaniu tego, czym jest prawda ? Cała ludzkość, poprzez wszystkie wieki, dążyła do poznania tego, czym jest nazwana tu przez nas prawda. Szukała tego, co jest niezaprzeczalnie pewne, nie do obalenia, dające realne podstawy dla budowania własnego ...

Interpretacja obrazu "Szofer Niebieski" Andrzeja Wrblewskiego

Interpretacja obrazu "Szofer Niebieski" Andrzeja Wrblewskiego Dance macabre oznacza "taniec śmierci". Jest to bardzo popularny w średniowieczu motyw , ktry pokazuje jak wszechobecna i wszechwładna jest śmierć. Dotyczy każdego człowieka , bez względu na stawnowisko , pochodzenie czy maj&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry