• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zwroty p...

Nawigacja

Zwroty przydatne na ustną maturęZwroty przydatne na ustną maturę
Auf dem Bild sehe ich........ - Na obrazku widzę.............
Das Bild zeigt..... - Obrazek pokazuje.............
Das Bild stellt................dar. - Obrazek przedstawia...........
Im Vordergrund ist......... - Na pierwszym planie jest.............
Im Hintergrund befindet sich........ - W tle znajduje się...........
Rechts steht.......... - Po prawej stronie stoi............
Links sieht man....... - Po lewej stronie widać..............
Rechts vorne gibt es.......... - Po prawej stronie z przodu jest............
Links oben kann man ...........sehen. - Po lewej stronie u gry można zobaczyć...
In der Mitte liegen .......... - W środku leżą..............
Er ist........ - On jest............
Er scheint.....................zu sein. - On wydaje się być................
Er macht einen positiven Eindruck. - On robi pozytywne wrażenie.
Sie hat/ trgt/ hat...........an. - Ona ma/ nosi/ ma na sobie..............
Sie sieht ...............aus. - Ona wygląda............
Sie kleidet sich ................ - Ona ubiera się................
Seine Haare/ Augen/ Zhne sind................. - Jego włosy/ oczy/ zęby są....................
Ihr Gesicht/ Mund ist.............. - Jej twarz/ usta są.................
Sie ist......................., denn/ weil.................. - Ona jest............, ponieważ.....................
Ich finde sie/ihn................. - Uważam ją/ go za .....................
Meiner Meinung nach............. - Moim zdaniem.....................
Man hat den Eindruck, dass.............. - Ma się wrażenie, że.............
Ich denke/ glaube/ meine, dass.............. - Sądzę/ uważam, że .................
Ich vermute, dass................. - Ja przypuszczam, że....................
Es handelt sich um.............. - Chodzi o.....................
Es geht um.............. - Chodzi o.....................
Vielleicht.......... - Może................


Przykadowe prace

Finanse publiczne

Finanse publiczne Charakterystyka oglna finansw publicznych. Nazwa finansw pochodzi od (łac., Finire). Rzymianie starożytni przyjęli zasadę, że każde działanie np. praca, wojna musiało przynosić pieniądze (tzw. finalizowanie) a jeżeli nawet nie mogło ich przyno...

Wady i zalety systemu demokratycznego.

Wady i zalety systemu demokratycznego. Demokracja to ustrj polityczny panujący obecnie w największej ilości państw. Ten system sprawowania władzy sięga pamięcią aż do czasw starożytnej Grecji, ktra po dziś dzień jest uznawana za kolebkę demokracji. Za rok jej na...

Recenzja filmu Jan Paweł II

Recenzja filmu Jan Paweł II Recenzja filmu pt. Jan Paweł II . Film Jan Paweł II w reżyserii Johna Kenta Harrisona jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich ukazuje młodość Karola Wojtyły, studenckie lata, udział w teatrze, okres II wojny &#...

Sytem polityczny Wielkiej Brytanii i Irlandii Płnocnej.

Sytem polityczny Wielkiej Brytanii i Irlandii Płnocnej. Wielka Brytania jest dziedziczna monarchią konstytucyjną. System partyjny i partie polityczny. W Wielkiej Brytanii ukształtował się system dwupartyjny. Tymi partiami są w XX wieku Partia Konserwatywna i Partia Pracy. Te pa...

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej Starożytna Grecja i Rzym, ich dokonania kulturowe i cywilizacyjne miały olbrzymi wpływ na rozwj całej Europy. Wiele pźniejszych epok korzystało z dorobku tych cywilizacji, sięgało po wyprbowane wzory, nie tylko korzystało z t...

Adam Mickiewicz Niepewność.

Adam Mickiewicz Niepewność. Tytuł wiersza mwi o uczuciu, ktrego podmiot liryczny nie jest pewien. Nie potrafi zadecydować, czy to przyjaźń, czy miłość. Choć tak naprawdę to miłość. Zadając sobie pytania, podmiot liryczny utwierdza się jednak w swym...

Pianista 2002 - recenzja

Pianista 2002 - recenzja Polska oraz jej cierpienie spowodowane okupacją niemiecką. Upokorzenie, a jednak walka przeciw potężnym wojskom niemieckim. Nadzieja milionw ludzi dotkniętych przez los. To tylko nieliczne słowa wyrażające bliską historię naszego kraju. ...

Kim jest Jezus Chrystus?

Kim jest Jezus Chrystus? Na całym świecie nie ma bardziej znanego imienia niż imię Jezus Chrystus. Na Jego temat napisano wiele książek, nie ma nikogo o kim by tak wielu mwiło. Jego urodziny świętują ludzie na całym Świecie. Postawieni przed pytaniem: Kim jest Jezus, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry