• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Opracowania

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Wiedza jest nie tylko w ksikach

BulletDodał Admin dnia: 03.10.2013
Wspczesne czasy i rozwj technologii wymagaj take od szk i uczelni przystosowania si do nowych realiw, zwaszcza, jeli chodzi o metody nauki. Uczniowie i studenci coraz mniej chtnie siga...
  • Czytaj dalej
bsit

Co jest wane na maturze pisemnej

BulletDodał bsit dnia: 30.03.2011
Czas pisemnych matur z jzyka polskiego zblia si nieubaganie, a wic warto si do tego wanego egzaminu dobrze przygotowa. Oprcz wicze czytania ze zrozumieniem, ktre na pewno warto sobie za...
  • Czytaj dalej
bsit

Wszystko zostao sfilmowane

BulletDodał bsit dnia: 28.03.2011
W dzisiejszych czasach, gdy rzdz przede wszystkim przekazy audiowizualne, uczniowie maj dostp do wielu ekranizacji lektur szkolnych. Z jednej strony jest to wielka zaleta, poniewa mona rozsze...
  • Czytaj dalej
bsit

Problemy z prezentacj maturaln

BulletDodał bsit dnia: 26.03.2011
W wielu przypadkach problemy z prezentacj maturaln dotycz nie tworzenia samego tekstu i zwizanych z nim zagadnieniami, ale z technicznymi aspektami, jakie maturze towarzysz. Chodzi przede wszy...
  • Czytaj dalej
bsit

Zainteresuj si Mioszem

BulletDodał bsit dnia: 24.03.2011
Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko...
  • Czytaj dalej
bsit

Jak czyta Granic

BulletDodał bsit dnia: 22.03.2011
Granica Zofii Nakowskiej to utwr, ktry mona czyta na wiele rnych sposobw. Przede wszystkim, zazwyczaj w szkole zwraca si uwag na to spoeczne, jakie pojawia si w tym utworze. Mamy zatem...
  • Czytaj dalej
bsit

Poznaj czci mowy na nowo

BulletDodał bsit dnia: 20.03.2011
Jeli komu wydaje si, e ucze szkoy redniej nie musi uczy si gramatyki, to mocno si myli. Niestety czsto do tej grupy nale nauczyciele, ktrzy zajmuj si ksztaceniem literackim, zapomi...
  • Czytaj dalej

Przykadowe prace

Promieniotwrczość, korzyści oczy zagrożenia dla ludzkości

Promieniotwrczość, korzyści oczy zagrożenia dla ludzkości Co to jest promieniotwrczość? Promieniotwrczość (radioaktywność), zdolność do samorzutnych przemian jądrowych, podczas ktrych następuje uwalnianie energii w postaci promieniowania oraz ...

Kim jest ty liryczne w wiersu Edwarda Stachury pt, Zycie to nie teatr

Kim jest ty liryczne w wiersu Edwarda Stachury pt, Zycie to nie teatr Moim zdaniem Ty liryczne w wierszu Edwarda Stachury pt. życie to nie teatr jest osobą bliską osobie mwiącej. Czyli można przypuszczać że jest to przyjaciel ktry gra w teatrze i jest aktorem, co powoduje że w życi...

Żydzi polscy. Co o kwestii asymilacji Żydw sądziła Maria Konopnicka (fragment noweli Mendel Gdański) oraz inni znani Ci polscy twrcy XIX- wieczni?

Żydzi polscy. Co o kwestii asymilacji Żydw sądziła Maria Konopnicka (fragment noweli Mendel Gdański) oraz inni znani Ci polscy twrcy XIX- wieczni? W Polsce rzadko można mwić o asymilacji Żydw, ktra stricte oznaczała włączenie ludności Żydowskiej, ich kultury i...

Rozwj poglądw na budowę atomu

Rozwj poglądw na budowę atomu 1. Empedokles i Arystoteles – teoria czterech żywiołw 2. Demokryt i Leukippos – otaczająca nas materia zbudowana jest z niepodzielnych drobin 3. John Dalton (1803r.) – atomy są to najmniejsze, niepodzielne cząstki materii 4. J. J. Tho...

Analiza porwnawcza postaci Matki Bożej w "Bogurodzicy" i "Lamencie Świętokrzyskim".

Analiza porwnawcza postaci Matki Bożej w "Bogurodzicy" i "Lamencie Świętokrzyskim". W średniowiecznej literaturze i sztuce w przedstawieniu osoby Matki Boskiej szczeglnie mocno utrwaliły się dwa motywy: Deesis oraz Stabat Mater Dolorosa. Motyw Deesis to wyobrażenie Chrystusa na tronie jako Zb...

Ropa naftowa i benzyna

Ropa naftowa i benzyna Ropa naftowa i benzyna Co to jest ropa naftowa? Ropa jest mieszaniną rżnych związkw chemicznych, głwnie węglowodorw. Jej skład jest odmienny w zależności od miejsca wydobywania, przez co kolor zmienia się od brązowego do czarnego. Zaw...

Świątynia Boga a świątynia konsumpcji.

Świątynia Boga a świątynia konsumpcji. Pismo Święte jest wspaniałą budowlą, ktrą należy nie tylko czytać, ale w ktrej trzeba mieszkać Wspłczesny świat otacza się pewną aureolą materializmu. Coraz rzadziej wśrd ludzi po...

Sens i konieczność cotygodniowej niedzielnej Eucharystii

Sens i konieczność cotygodniowej niedzielnej Eucharystii Niedziela jest dniem zmartwychwstania, to nie tylko pamiątka wydarzenia, ale także jako świętowanie żywej obecności Zmartwychwstałego pośrd wierzących. Jednakże aby właściwie przeżywać obecno...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry