• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Opracowania

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Wiedza jest nie tylko w ksikach

BulletDodał Admin dnia: 03.10.2013
Wspczesne czasy i rozwj technologii wymagaj take od szk i uczelni przystosowania si do nowych realiw, zwaszcza, jeli chodzi o metody nauki. Uczniowie i studenci coraz mniej chtnie siga...
  • Czytaj dalej
bsit

Co jest wane na maturze pisemnej

BulletDodał bsit dnia: 30.03.2011
Czas pisemnych matur z jzyka polskiego zblia si nieubaganie, a wic warto si do tego wanego egzaminu dobrze przygotowa. Oprcz wicze czytania ze zrozumieniem, ktre na pewno warto sobie za...
  • Czytaj dalej
bsit

Wszystko zostao sfilmowane

BulletDodał bsit dnia: 28.03.2011
W dzisiejszych czasach, gdy rzdz przede wszystkim przekazy audiowizualne, uczniowie maj dostp do wielu ekranizacji lektur szkolnych. Z jednej strony jest to wielka zaleta, poniewa mona rozsze...
  • Czytaj dalej
bsit

Problemy z prezentacj maturaln

BulletDodał bsit dnia: 26.03.2011
W wielu przypadkach problemy z prezentacj maturaln dotycz nie tworzenia samego tekstu i zwizanych z nim zagadnieniami, ale z technicznymi aspektami, jakie maturze towarzysz. Chodzi przede wszy...
  • Czytaj dalej
bsit

Zainteresuj si Mioszem

BulletDodał bsit dnia: 24.03.2011
Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko...
  • Czytaj dalej
bsit

Jak czyta Granic

BulletDodał bsit dnia: 22.03.2011
Granica Zofii Nakowskiej to utwr, ktry mona czyta na wiele rnych sposobw. Przede wszystkim, zazwyczaj w szkole zwraca si uwag na to spoeczne, jakie pojawia si w tym utworze. Mamy zatem...
  • Czytaj dalej
bsit

Poznaj czci mowy na nowo

BulletDodał bsit dnia: 20.03.2011
Jeli komu wydaje si, e ucze szkoy redniej nie musi uczy si gramatyki, to mocno si myli. Niestety czsto do tej grupy nale nauczyciele, ktrzy zajmuj si ksztaceniem literackim, zapomi...
  • Czytaj dalej

Przykadowe prace

Globalizacja+

Globalizacja+ Globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słw do opisu naszej rzeczywistości. Według prof. Baumana globalizacja jest sytuacją, ktrej jeszcze w historii nie było. Powiązania międzyludzkie rozszerzyły się do tego stopnia, &...

Źrdła prawa

Źrdła prawa Źrdła prawa Źrdła prawa są to akty normatywne stanowione przez upoważnione organy władzy i administracji państwowej, a także organy samorządw terytorialnych zawierające normy prawne lub stanowiące istotny składnik wła...

MIT O POWSTANIU ŚWIATA I CZŁOWIEKA - własnego autorstwa

MIT O POWSTANIU ŚWIATA I CZŁOWIEKA - własnego autorstwa Na początku była jedna wielka ciemna otchłań a na jej środku planeta zwana słońcem. Planeta ta wybuchła na skutek rozgrzania do niesamowitej temperatury. Rozszczepiła się ona na kilka mniejszych planet, jedn&#...

Streszczenie - Wieża jako opowiadanie o samotności.

Streszczenie - Wieża jako opowiadanie o samotności. Na samym poczatku autor książki, pan profesor Herling Grudziński po kampani włsokiej udaje się w gry na wakacje niezasłużone, długo błądzi po grach aż znajduje domek w ktrym świstak wyrabiał czekold...

Opis Ormianki z "Przedwiośnia" - analiza i interpretacja fragmentu.

Opis Ormianki z "Przedwiośnia" - analiza i interpretacja fragmentu. 1. Wstęp Cezary Baryka - głwny bohater utworu Stefana Żeromskiego pt. Przedwiośnie to człowiek, ktry w swoim życiu spotkał się z wieloma trudnymi sytuacjami, często widywał cierpienie otaczający...

Biografia - Biografia Jana Kochanowskiego

Biografia - Biografia Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski był wybitnym poetą polskim okresu Odrodzenia. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich herbu Korwin, był synem Piotra Kochanowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego, ktry rozpatrywał wszystkie sprawy szlachty osiadłej,...

Podział ludności - artykuł Raskolnikowa.

Podział ludności - artykuł Raskolnikowa. Kiedy przechodzimy obok siebie na ulicy wszyscy wydajemy się tacy sami. Ubieramy się podobnie, podobnie chodzimy i mwimy. Oczywiście mamy rżne twarze i usposobienia, ale i tak jesteśmy bardzo do siebie podobni. Dlaczego? Bo jesteśmy ludź...

Psychologia - pytania z egzaminu

Psychologia - pytania z egzaminu 2. Co to jest neuron czuciowy? Neurony czuciowe przekazują do mzgu, info. o zmianach w otoczeniu, dostarczone przez oczy, uczy, nos, skrę itd.. 4. Scharakteryzuj bodziec wzrokowy Bodźcem dla zmysłu wzroku jest zmiana otoczenia potocznie zwana świa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry