• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
News: przeczytaj te...

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

przeczytaj temat wypracowania maturalnego

Do matury pisemnej z jzyka polskiego pozostao ju niewiele czasu, ale nawet, jeli jestemy dopiero w pierwszej klasie szkoy redniej, na pewno warto si zainteresowa si tym, w jaki sposb napisa swoje wypracowanie, poniewa, jak pokazuj wyniki, nie jest to wcale proste.
Wielu maturzystw nie rozumie ju samego tematu wypracowania, std rodzi si wiele problemw. Naley, zatem najpierw przeczyta kilka razy tre wybranego tematu i zastanowi si, czego si od nas oczekuje. Najlepiej podkreli sobie czasowniki (wymie, porwnaj, odwoaj si itp.) i wedug tych sw sporzdzi sobie plan wypowiedzi. Samo sformuowanie pytanie zawiera w sobie schemat, wedug ktrego naley odpowiada ju w treci samego wypracowania. Dlatego, nawet, jeli czujemy si zagubieni po przeczytaniu tematw, warto si zastanowi i rozpisa sobie tre zadania na poszczeglne czci, to mocno uatwi nam prac.

Przykadowe prace

Wlasciwosci magnetyczne substancji

Wlasciwosci magnetyczne substancji Materiał wypełniający wnętrze zwojnicy lub otaczający przewodnik dowolnego kształtu na ogł wpływa na wartość indukcji magnetycznej, czyli pełni funkcje podobną do dielektrykw w polu elektrycznym. W odrżnieniu od dielektrykw m...

"Romeo i Julia"- recenzja

"Romeo i Julia"- recenzja "Romeo i Julia" to najsłynniejszy dramat Williama Szekspira, należący do gatunku określanego tragedią elżbietańską. Tekst ten pisany jest z podziałem na rolę, co sprawia, że nie mamy problemu ze zdefiniowaniem odpowiednich scen. Utwr o...

List do przyjaciela o cierpieniach młodego Wertera.

List do przyjaciela o cierpieniach młodego Wertera. Piszę do Ciebie, ponieważ chcę opowiedzieć Ci o ważnym wydarzeniu w moim życiu. Wiem, że zawsze mogę liczyć na Twoją dyskrecję, wyrozumiałość, a także radę w każdej sytuacji. Jestem Ci za...

Gatunki typowe dla baroku; pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja, konceptyzm.

Gatunki typowe dla baroku; pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja, konceptyzm. A) GATUNKI LITERACKIE EPIKA * pamiętnik - osobista relacja o faktach i zdarzeniach znanych autorowi z doświadczenia . Od dziennika rżni się dystansem narracyjnym dzięki ktremu wydarzenia nie tylko są przeds...

Asymptoty ukośne

Asymptoty ukośne Asymptoty ukośne istnieją wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje asymptota pozioma, stad wniosek ze jesli istnieje asymptota pozioma to nie istnieje asymptota ukośna w danym otoczeniu. Schemat badania asymptoty ukośnej: liczymy granice w + i - nieskończoności funkcji f...

Czym jest dla mnie miłość?

Czym jest dla mnie miłość? Miłość jest siłą, ktra zmienia ludzi. Filozofowie poświęcali jej zawsze wiele przemyśleń, ale czy dzisiaj bliżej jesteśmy odpowiedzi na pytanie, czym jest? Miłość to słowo, ktre każdy zna, mało kto po...

Omw na wybranych przykładach na czym polega oświeceniowy dydaktyzm.

Omw na wybranych przykładach na czym polega oświeceniowy dydaktyzm. Oświecenie to epoka wskazująca na to, że jej celem był dydaktyzm—pouczenie. Cała epoka literacka przełomu XVII i XIX wieku postawiła sobie za najważniejszy cel uczyć, bawić i wzruszać. Dlate...

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta głosem w dyskusji na temat źrdeł piękna w sztuce.

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta głosem w dyskusji na temat źrdeł piękna w sztuce. Nawet prba konkretnego zdefiniowania pojęcia piękna byłaby nienaturalna i niegustowna. Bowiem czy tworzywem tak niezmiernie niedoskonałym – ludzkim językiem - ingerować nale...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry