• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
News: Zainteresuj s...

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Zainteresuj si Mioszem

Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko wychwalanie jego poezji, pogldw i postawy, ale take pokazanie negatywnych elementw jego twrczoci i pewnych niejasnoci, co do postawy moralnej. Dziki takiemu szerokiemu ujciu, Miosz staje si znacznie ciekawsz postaci, a nie tylko kolejnym wieszczem. Dlatego warto zaproponowa wanie tak niekonwencjonaln lekcj polskiego w swojej szkole i poszuka jakich pkni i ciekawostek, ktre mog si przyczyni do lepszego poznania tego poety. Na pewno warto sign po utwory, ktre w szkole si nie pojawiaj. Jeli chodzi o biografi i omwienia twrczoci Miosza, to znajdziemy cakiem sporo ciekawych opracowa, dziki ktrym bdziemy mogli bardziej pozna t posta. Dlatego warto wykorzysta ten rok na ledzenie ladw Miosza i patrze na niego swoimi oczami, a by moe i nas zafascynuje ten niezwyky poeta.

Przykadowe prace

Czy immunitet chroniący posłw i senatorw powinien być ograniczony. Postaw argumenty za i przeciw.

Czy immunitet chroniący posłw i senatorw powinien być ograniczony. Postaw argumenty za i przeciw. kl. IID W kartach historii wiele razy zdarzało się przekroczenie i naginanie przysługujących praw wysoko postawionym urzędnikom państwowym. Jest to problem, problem zaś przera...

Zmiana kary orzeczonej

Zmiana kary orzeczonej ZMIANA KARY ORZECZONEJ I. WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE - trzecia z instytucji poddania sprawcy prbie - polega na skrceniu okresu pobytu skazanego w zakładzie karnym, gdy taki dalszy pobyt nie jest już konieczny 1. Przesłanki - podstawowa przesłanka –...

Analiza porwnawcza scen śmierci św.Aleksego i Rolanda

Analiza porwnawcza scen śmierci św.Aleksego i Rolanda W kulturze średniowiecznej motyw śmierci był przedstawiany na dwa rżne sposoby. Pierwszy z nich ukazywany był w formie realistycznej, ktry artyści ukazują jako obraz rozkładającego się ciała, czyli taki samym...

Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa Kom. Mięśniowe charakteryzują się tym, że mogą kurczyć się pod wpływem podniety(hormonalnej, mechanicznej i nerwowej). Specyficzne rozmieszczenie specjalnych, włkienkowatych struktur białkowych miofilamentw, w przestrzeni komrki umożliwiaj&...

Podatki

Podatki Podatek dochodowy od osb prawnych obowiązane są płacić wszystkie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, jeśli ze swojej działalności osiągają zysk. Stawka tego podatku jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorstw i nie zależy od wysokości zysku. Przeds...

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw Określenie pochodzi od łacińskiego słowa praesidens. Znaczy to po prostu przewodniczący. W Rzeczpospolitej Polskiej prezydent to jednoosobowy organ władzy wykonawczej. Jest najwyższym przedstawicielem władzy w państw...

Elektroliza soli stopionych

Elektroliza soli stopionych Elektroliza stopionych bezwodnych elektrolitw przebiega podobnie jak w roztworach. Jony, ktre w stałym elektrolicie są uporządkowane w sieciach krystalicznych, po stopieniu poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach, podobnie jak w roztworze. Po poł...

"Szkolne obchody Święta Niepodległości" recenzja

"Szkolne obchody Święta Niepodległości" recenzja Wiele krwi przelano zanim, gdy to pamiętnego dnia 11 listopada 1918 roku polska odzyskała wolność. Prawie dziewięćdziesiąt lat temu, nard polski, wybiegł na ulice, ściskał, i znajomych, i obcych sobie l...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry