• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
News: Zainteresuj s...

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Zainteresuj si Mioszem

Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko wychwalanie jego poezji, pogldw i postawy, ale take pokazanie negatywnych elementw jego twrczoci i pewnych niejasnoci, co do postawy moralnej. Dziki takiemu szerokiemu ujciu, Miosz staje si znacznie ciekawsz postaci, a nie tylko kolejnym wieszczem. Dlatego warto zaproponowa wanie tak niekonwencjonaln lekcj polskiego w swojej szkole i poszuka jakich pkni i ciekawostek, ktre mog si przyczyni do lepszego poznania tego poety. Na pewno warto sign po utwory, ktre w szkole si nie pojawiaj. Jeli chodzi o biografi i omwienia twrczoci Miosza, to znajdziemy cakiem sporo ciekawych opracowa, dziki ktrym bdziemy mogli bardziej pozna t posta. Dlatego warto wykorzysta ten rok na ledzenie ladw Miosza i patrze na niego swoimi oczami, a by moe i nas zafascynuje ten niezwyky poeta.

Przykadowe prace

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej Komedii Z. Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie.

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej Komedii Z. Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie. Wielka Rewolucja Francuska zapoczątkowała erę rewolucji XIX i XX wieku. Uznanie praw człowieka, obalenie hierarchii stanowej i feudalnych autorytetw sprzyja...

Promieniotwrczość

Promieniotwrczość Promieniotwrczość Izotop – stanowi odmianę jąder atomowych o jednakowej liczbie protonw(a więc liczbie atomowej), a rżnej liczbie neutronw, czyli rżniących się liczba masową Izotopy promieniotwrcze Nietrwa...

Energia XXII w.

Energia XXII w. Energia jest konieczna, by przy użyciu siły przesunąć ciało na pewną odległość, czyli wykonać pracę. Energię wyraża się w jednostkach, zwanych dżule (J). Całkowita energia w danym układzie nie zmienia się, może być...

Recenzja książki Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się

Recenzja książki Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się Porozumiewanie się jest (przydaje się) dla realizacji potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, tożsamości, samorealizacji. Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że porozumiewanie się jest klucz...

Scharakteryzuj wzr "szlachcica poczciwego" nakreślony przez M. Reja.

Scharakteryzuj wzr "szlachcica poczciwego" nakreślony przez M. Reja. Mikołaj Rej słusznie został nazwany "ojcem literatury polskiej". Jego dzieła są oryginalne, bo odbija się w nich życie narodu, zaś utwory adresowane są do przedstawicieli tego narodu. Czytała go przede wsz...

Jak kształtuje się rynek pracy w Polsce?

Jak kształtuje się rynek pracy w Polsce? Rynek pracy, jeden z rynkw czynnikw wytwrczych, na ktrym przedmiotem wymiany są usługi świadczone przez siłę roboczą, czyli praca. Rynek pracy w znaczeniu oglnym składa się z pojedynczych rynkw pracy, dotyczących siły roboczej...

Opis i ocenia działania– Kryteria i dyrektywy sprawnego działania

Opis i ocenia działania– Kryteria i dyrektywy sprawnego działania Na początek warto przyjrzeć się wydawnictwu, ktre opublikowało książkę pod tytułem 7 nawykw skutecznego działania Stephena Corvey’a. Do nawykw tych zaliczamy: 1.bycie proaktywnym 2. za...

Czym dla bohaterw "Lalki" Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo?

Czym dla bohaterw "Lalki" Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo? Miłość. Co to słowo naprawdę oznacza? Jest to głębokie uczucie między dwoma osobami? A może walka o szczebel w towarzystwie arystokracji? Samotni ludzie, błąkający...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry