• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
News: Problemy z pr...

Nawigacja

Aktualności

bsit

Problemy z prezentacją maturalną

W wielu przypadkach problemy z prezentacją maturalną dotyczą nie tworzenia samego tekstu i związanych z nim zagadnieniami, ale z technicznymi aspektami, jakie maturze towarzyszą. Chodzi przede wszystkim o polonistów, którzy zamiast doradzać i zachęcać, robią wszystko, by uprzykrzyć życie maturzystom. Dlatego warto znać swoje prawa i w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem Centralnej Komisji Edukacji. Przede wszystkim nauczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia bibliografii. Obowiązuje konkretny wzór, ale poszczególne książki i inne teksty, wybieramy sami i polonista nie może się temu sprzeciwić. Maturzysta ma w tym zakresie pełną swobodę, ważne jest tylko tom, by umiał obronić swoje argumenty i uzasadnić wybór takich, a nie innych lektur. Trzeba także pamiętać, że nie ma obowiązku wybierania lektur z kanonu szkolnego. Mimo że to znacznie bardziej ułatwiłoby pracę polonistom. Lepiej zdecydować się na książki mniej znane, ale za to oryginalne, na których temat można trochę więcej powiedzieć. Maturzysta nie ma też obowiązku tworzenia prezentacji pisemnie. Jeśli nauczyciel wymaga takiego tekstu, to łamie regulamin i należy zawiadomić kuratora. Warto znać swoje prawa i o nie walczyć. Zwłaszcza, że obecnie poloniści mocno naginają regulamin i skazują maturzystów na niepotrzebne trudności i stres przed egzaminem.

Przykładowe prace

Analiza "Do Justyny, Tęskność na wiosnę"

Analiza "Do Justyny, Tęskność na wiosnę" Sentymentalizm jest to prąd literacki, który powstał z opozycji klasycyzmu, a charakteryzował się postrzeganiem świata poprzez pryzmat uczuć. Istotną rolę w poezji sentymentalnej odgrywa natura, która w pewnym stopniu pomagał...

Korona Słoneczna

Korona Słoneczna Przed czterema laty 11 sierpnia kilkadziesiąt milionów ludzi w Europie i Azji podziwiało jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk w przyrodzie – całkowite zaćmienie Słońca. Wśród tych ludzi byli naukowcy: Kenneth Philips, obserwujący zjawisko w Bułgarii...

Jonity

Jonity Jonity Wymieniacze jonowe(jonity) są to ciała stałe nierozpuszczalne w wodzie , które posiadają zdolność wymiany własnych jonów z jonami znajdującymi się elektrodzie. Jonity wymieniające kationy nazywamy kationitami a aniony anionitami. Jony można przedstawi&#...

Obrazy obrzędów ludowych w literaturze polskiej i ich funkcje.

Obrazy obrzędów ludowych w literaturze polskiej i ich funkcje. W swojej wypowiedzi chciałabym przedstawić obrzędy ludowe i ich funkcje w literaturze, które opisywane są w wielu dziełach polskiej literatury. Takimi obrzędami będą: obrzęd dziadów z Dziadów cz. II A Mickiew...

Streszczenie - Potop precyzyjne

Streszczenie - Potop precyzyjne Potop dodane: 23 września 2001 Powieść ta stanowi drugą część "Trylogii". Ukazała się w roku 1886 ("Trylogia" - "Ogniem i mieczem", "Potop", "Pan Wołodyjowski" pisana w latach 1883-1888). Pokolenie popowstaniowe było raczej przeciwne tematyce historycznej w literaturze, dą...

Bitwy w czasie powstania listopadowego

Bitwy w czasie powstania listopadowego Bitwy w czasie powstania listopadowego ˇ bitwa pod Stoczkiem - 14 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich ˇ bitwa pod Dobrem - 17 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich ˇ I bitwa pod Wawrem - 19 lutego 1831, nierozstrzygnięta ˇ bitwa pod Nową Wsią - 19 l...

Bezrobocie

Bezrobocie 1.0. WSTĘP Bezrobocie to kwestia społeczna dotycząca dużych grup społecznych. Wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowało pojawienie się jawnego bezrobocia. Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych charakteryzowała się procesem szybkieg...

Estry

Estry Estry Są to związki chemiczne, o bardzo szerokim zastosowaniu głównie w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Niezwykle rozpowszechniona w przyrodzie grupa związków powstaje w reakcji działania kwasu na alkohol. Wiele prostych estrów to ciecze o przyjemnym aromacie, które są o...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry