• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Profil użytkownika...

Nawigacja

Profil użytkownika

Nazwa użytkownika Admin
Typ konta Główny administrator
Data rejestracji grudzień 14 2010 01:05:58
Ostatnia wizyta październik 15 2020 21:25:49

Przykadowe prace

Historia Administracji

Historia Administracji HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładw z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej – J. Malec D. Malec ...

Romantyzm - oglna charakterystyka okresu literackiego.

Romantyzm - oglna charakterystyka okresu literackiego. 1. Ramy czasowe epoki: a) początek - Wielka Rewolucja Francuska – 1789 b) koniec - Wiosna Ludw - 1848 w Polsce: a) początek – 1822 (opublikowanie Ballad i romansw Mickiewicza) b) koniec – 1863 (wybuch powstania styczniowego) ...

Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu.

Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu. Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, ktrym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Vallę i oznacza wypaczoną łacinę barbarzyńcw. Dla ...

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentw Dziadw cz. III Adama Mickiewicza.

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentw Dziadw cz. III Adama Mickiewicza. Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fr...

Biografia - Polscy pisarze marynistyczni.

Biografia - Polscy pisarze marynistyczni. Polscy pisarze marynistyczni. Czym jest marynistyka? Marynistyka, twrczość plastyczna iliteratura piękna lub ocharakterze publicystycznym zajmująca się problematyką morza iludzi znim związanych (notatka encyklopedyczna). Kim jest maryni...

Związki frazeologiczne i ich modyfikacje w rżnego typu tekstach

Związki frazeologiczne i ich modyfikacje w rżnego typu tekstach Praca w załączniku.

Implementacja, strategia, kontrola startegiczna, controlling menadżerski, analiza produktywności

Implementacja, strategia, kontrola startegiczna, controlling menadżerski, analiza produktywności Implementacja oznacza wdrożenie w życie rozwiązań teoretycznych i projektw użytkowych. Rolą jest wprowadzanie do praktyki wszelkiego rodzaju innowacji i usprawnień, czemu odpowiada realiz...

Claude Levi - Strauss "Miejsce antropologii wśrd nauk społecznych".

Claude Levi - Strauss "Miejsce antropologii wśrd nauk społecznych". Autor w swoim artykule prbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest antropologia i do jakich nauk możemy ją zaliczyć. Uważa on, że antropologia ma troistą postać, poniewa&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry