• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Polski w Gimnazjum

Nawigacja

Przykadowe prace

Bezkrlewie w Polsce i pierwsza wolna elekcja w XVI w.

Bezkrlewie w Polsce i pierwsza wolna elekcja w XVI w. 1.WYMARCIE DYNASTII JAGIELLONW W roku 1572 umarł ostatni z Jagiellonw, Zygmunt August i nie zostawił potomka. Dlatego przed sejmem stanął problem jak wybrnąć z bezkrlewia, jak zachować ciągłość dynastii. Radziw...

Geneza "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Geneza "Zemsty" Aleksandra Fredry. Punktem wyjścia do napisania "Zemsty" było dla Fredry "historyczne podanie zwyczajw ojcw naszych". Jaka była treść podania i w jakich okolicznościach Fredro na nie natrafił? W 1828 roku pisarz po wielu sta-raniach i długim okresie oczekiwania ożeni...

Etyka zawodowa w pracy biurowej (aut.Witoszek Agnieszka)

Etyka zawodowa w pracy biurowej (aut.Witoszek Agnieszka) Wyraz Etyka pochodzi od greckiego słowa ethicos. Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości wsplnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, ktre mogą być moralnie dobre lub z...

Spotkanie wrogw Achilles i Priam

Spotkanie wrogw Achilles i Priam Większość mitycznych bitew i historycznych wojen obfituje w opisy spotkań wśrd bitewnego pyłu zagorzałych wrogw. Podobnie jest w Iliadzie Homera. Jednak spotkanie Achillesa i Priama to nie przykład samej walki, ale przede wszystkim sytuacji, w ktrej poz...

Mikroekonomia

Mikroekonomia ZESTAW 1 1 Rynki według przedmiotu obrotu: Rynek towarw i usług Rynek pracy Rynek finansowy: pieniężny , kapitałowy, walutowo-dewizowy: Waluta to każdy prawny środek płatniczy państwa. Dewizy są to obce należności potwierdzone papierami wartoś...

System motywacyjny

System motywacyjny Motywacja - to zespł czynnikw, ktre wywołują , ukierunkowują i podtrzymują zachowania ludzi. Określana jest ona rwnież jako wewnętrzny stan umysłu i ciała: marzenia, życzenia , potrzeby i to czym człowiek jest kierowany, ktry pobudza daną os...

Rynek pracy i jego elementy.

Rynek pracy i jego elementy. 1.POJĘCIE RYNKU. Rynek jest instytucją, ktra umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę. Strukturę tę tworzą kupujący i sprzedający, ktrzy mogą być partne...

Funkcja Mazurka Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.

Funkcja Mazurka Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Mazurek Dąbrowskiego powstał w 1797 roku. Za melodię posłużył Jzefowi Wybickiemu mazurek podlaski z II połowy XVIII wieku. Mazurek napisany został prostym, niemal potocznym językiem, a to dlatego, że miał ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry