• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Polski w Gimnazjum

Nawigacja

Przykadowe prace

Czy państwa powinny chronić rodzimy rynek medialny? Zagrożenia i wyzwania

Czy państwa powinny chronić rodzimy rynek medialny? Zagrożenia i wyzwania Lata dziewiędziesiąte i początku XXI wieku nacechowane były niesamowitą zdolnością, do coraz szybszego przepływu informacji i adaptacji tzw. mediw światowych na grunt krajowy. Rozrost potrzeb odbior...

Wybory i decyzje w życiu Konrada Wallenroda

Wybory i decyzje w życiu Konrada Wallenroda Konrad Wallenrod – tytułowy bohater utworu Adama Mickiewicza bez wątpienia bardzo założył się swojej ojczyźnie. Jako średniowieczny rycerz powinien kierować się określonymi zasadami –ale przede wszystkim powinien d...

"Przedwiośnie" jako powieść - dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski.

"Przedwiośnie" jako powieść - dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski. 1) Racje Baryki: a) wyeksponowanie zła dotychczasowego porządku (perspektywa komunistw) b) bieda warstw najniższych c) nieposzanowanie mniejszości narodowych i religijnych d) prześladowania polityczne e) sys...

Walka o kształt państwa polskiego w latach 1944 - 1947

Walka o kształt państwa polskiego w latach 1944 - 1947 Polska była jednym z krajw zniewolonych przez komunistyczny reżim totalitarny. Padła ofiarą dwch najeźdźcw - we wrześniu 1939 r. napadły na nią Niemcy z zachodu oraz Związek Radziecki ze wschodu. Państwo pol...

Niedziela to Dzień Pański.

Niedziela to Dzień Pański. Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna Temat: Niedziela to Dzień Pański. Wiodące cele katechetyczne: Poznanie sensu i sposobw świętowania niedzieli. Kształtowanie postawy oczekiwania na niedzielna spotkanie z Panem Jezusem. Sz...

Młoda polska - opracowanie epoki.

Młoda polska - opracowanie epoki. 62. RAMY CZASOWE Początek: 1890 r. Koniec: 1918 r. 63. OGLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI 63.1 SYTUACJA KRAJU Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony nard skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spokoju i łagodno...

Śmierć i new life song analiza interpretacyjna wiersza" Biała Lokomotywa" Edwarda Stachury

Śmierć i new life song analiza interpretacyjna wiersza" Biała Lokomotywa" Edwarda Stachury Czasem dla prawidłowej interpretacji trzeba zwrcić uwagę na biografię poety. Oglnie wiadomo, że twrczość Edwarda Stachury to jego osobisty pamiętnik. Sam artysta nie był zwolen...

Średniowiecze historia- ściąga do 2 klasy

Średniowiecze historia- ściąga do 2 klasy Średniowiecze w Europie: -V w.n.e.(476r.) 1)upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego (zachodniego cesarstwa rzymskiego);2)podbicie Rzymu przez plemiona germańskie; -XVw.n.e.(1440) 1)wynalezienie druku przez Gutenberga; 2)1453r upadek Bizancjum(Konstantynopol); 3)149...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry